Daňové priznanie k DzP FO za rok 2022 – 2.časť

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie na tému Daňové priznanie k DzP FO za rok 2022 – 2.časť sa uskutočnilo dňa 2. februára 2023 formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

 • Kategorizácia príjmov FO (§ 5 – 8 ZDP) a praktické príklady
 • Daňové výdavky, ktoré je možné uplatniť v prípade vybraných zdaniteľných príjmov
 • Základ dane FO, možnosti pri jeho výpočte a voľba formy uplatňovania výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ZDP
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené
 • Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus
 • Odpočet daňovej straty
 • Uplatňovanie princípov zamedzenia dvojitého zdanenia a určenie rozsahu daňovej povinnosti
  • Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2022 a ďalšie dôležité skutočnosti
  • Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Vybrané tipy na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Kedy podať / nepodať daňové priznanie
 • Vybrané tipy na legálnu daňovú optimalizáciu
 • Upozornenie na daňové úniky FO a možnosti ich odhaľovania zo strany FR SR
 • Diskusia

Možno by sa Vám páčilo…