Legálna daňová optimalizácia v roku 2024


date-icon07.10.2024 - 08.10.2024

place-iconHotel & Spa Resort Kaskady****, Letecká 19, Sliač – Sielnica

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

O podujatí

Milí účtovníci, podnikatelia, ekonómovia - i v roku 2024 sa môžete tešiť na spojenie vzdelávania, nových vedomostí a legálnych optimalizačných prvkov.

Odborná konferencia Legálna daňová optimalizácia v roku 2024 bude prebiehať 2 dni v srdci Slovenska "na Kaskádach" v Hotel & Spa Resort KASKADY****.

Termín konania: 07. - 08. októbra 2024 (pondelok-utorok). Podujatie bude pod taktovkou lektora, daňového poradcu Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD.

Konferencia bude prebiehať prezenčnou formou. Účasť je možná bez ubytovania alebo s ubytovaním v hoteli (ubytovanie je možné s Vašimi kolegami, s rodinným príslušníkom alebo sám na izbe).

Náš tip

Čaká Vás odborne nabitý 2-dňový program. Po načerpaní nových vedomostí si doprajte oddych v hotelovom wellness, bazéne, masáži alebo môžete uprednostniť networking a tráviť čas s kolegami z fachu.

Na čo sa môžete tešiť

icon

zaujímavé prednášky plné užitočných informácií

icon

podrobne spracované študijné materiály

icon

poloha hotela v srdci Slovenska

icon

wellness svet

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Referencie

 • "S konferenciou som bola nad mieru spokojná, pán Tužinský je profík s obrovským presahom."

  Účastník konferencie Daňová optimalizácia v roku 2023

 • "S lektorom som bola maximálne spokojná, prejav bol príjemný, praktické príklady zaujali - ľahšie sa problematika pamätala. Študijné materiály určite využijem v budúcnosti."

  Účastník konferencie Daňová optimalizácia v roku 2023

 • "Lektor vie, o čom rozpráva. Príklady a materiály sú výborne spracované. Pán Tužinský vždy zaujme jeho pútavým prednesom, prednášky neuspávajú."

  Účastník konferencie Daňová optimalizácia v roku 2023

 • "Oceňujem 2-dňový koncept konferencie, stihla som to množstvo informácií spracovať, aj si trošku oddýchnuť. Prednášky boli veľmi prínosné. Hotelu nemám čo vytknúť. Ďakujem."

  Účastník konferencie Daňová optimalizácia v roku 2023

Obsah a harmonogram školenia

07.10.2024 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon08:00 - 09:00 Príchod a registrácia účastníkov

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Krátka prestávka

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:30 - 15:30 III. blok prednášok s diskusiou

Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne krátenie dane

 • Legálna daňová optimalizácia a daňová kreativita
 • Nelegálne krátenie dane a zneužitie práva s cieľom dosiahnutia neoprávnených daňových výhod (krátenie tržieb a nepriznanie / zatajovanie príjmov, fiktívne náklady, fakturácia do „vlastnej“ s. r. o., umelé konštrukcie...)
 • Zastreté právne úkony (simulované / disimulované právne úkony) v zmluvných vzťahoch a ich dôsledky pri daňových kontrolách
 • Daňová optimalizácia vs. daňová kontrola
 • Úloha konateľa pri daňovej kontrole a správanie konateľa predchádzajúce daňovú kontrolu resp. minimalizujúce daňové doruby (napr. dostatočné preverenie obchodných partnerov a indície smerujúce k jeho nedôveryhodnosti, argumentačné minimum, dôkazy smerujúce k preukaznosti daňového výdavku alebo nárokovateľnosti odpočtu DPH)
 • Trestno-právna rovina konania konateľov a najčastejšie trestné činy, ktorých sa konatelia dopúšťajú najmä v daňovej oblasti

Porovnanie daňovo - odvodového zaťaženia

 • Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO
 • Daňovo-odvodové zaťaženie v s.r.o.
 • Rôzne modelové situácie a praktické príklady porovnania daňovo-odvodového zaťaženia SZČO a s.r.o.
 • Odmena konateľa ako nástroj daňovo - odvodovej optimalizácie s prihliadnutím na zmeny od 01.01.2023
 • Jednorazová / nepravidelná odmena konateľa ako nástroj daňovo - odvodovej optimalizácie

Špecifiká daňovej optimalizácie v roku 2024

 • Využitie nižšej sadzby dane z príjmov - modelové situácie
 • Uprednostnenie výplaty podielov na zisku dosiahnutých za staršie roky a s tým spojené nevyhnutné kroky, ktoré je potrebné vykonať
 • Likvidácia s.r.o. ako jedna z možností neplatenia minimálnej dane z príjmov
 • Nášľapné míny firiem založených v daňových rajoch alebo "presídlenia" firiem
 • "Hranie" sa s daňovou rezidenciou FO
 • Maximalizácia výšky daňového bonusu na vyživované deti

Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia mzdových nákladov

 • Zamestnanecké súťaže
 • Stravné lístky a príspevky na stravovanie vo všeobecnosti ako nástroj na daňovo-odvodovú optimalizáciu nákladov
 • Využitie sociálneho fondu na také plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nepodliehajú daniam a odvodom
 • Nepeňažné benefity zamestnancov oslobodené od dane
 • Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca
 • Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom pre zamestnancov
 • Ďalšie zamestnanecké benefity, ktoré sa zamestnancom nezdaňujú a nepodliehajú odvodom do poisťovní
 • Výplata podielu na zisku zamestnancom bez účasti na základnom imaní

Daňová optimalizácia v súvislosti s predajom obchodných podielov

 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u FO
 • Princíp "jedného" obchodného podielu pri jeho predaji
 • Určenie základu dane pri predaji obchodného podielu
 • Určenie vstupnej ceny obchodného podielu a minimalizácia daňového zaťaženia cez predaj obchodného podielu
 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u PO
 • Porovnanie daňových dôsledkov pri individuálnom predaji majetku, pri predaji podniku (časti podniku) alebo predaji obchodného podielu v PO vlastnenej inou PO

Daňová optimalizácia v súvislosti s cennými papiermi a podielovými fondmi

  • Z pohľadu FO
  • Z pohľadu PO

Zdaňovanie podielov na zisku, rozdelenia zákonného rezervného fondu, zníženia základného imania, výplaty likvidačného zostatku a možnosti legálnej optimalizácie

 • Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku
 • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu
 • Proces zníženia základného imania a zdaňovanie príjmov zo zníženia základného imania
 • Peňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Nepeňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Minimalizácia daňového zaťaženia pri likvidácii spoločnosti a výplate likvidačného zostatku

08.10.2024 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Krátka prestávka

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:30 - 15:30 III. blok prednášok s diskusiou

Ostatné kapitálové fondy, kapitálové fondy z vkladov spoločníkov a ďalšie vybrané problémy

 • Ako „vylepšiť“ (zvýšiť) vlastné imanie spoločnosti s cieľom vyhnúť sa kríze
 • Výhody a nevýhody jednotlivých alternatív zvýšenia vlastného imania spoločnosti so zameraním na zvýšenie základného imania, tvorbu ostatných kapitálových fondov, tvorbu fondov z príspevkov spoločníkov alebo poskytnutie pôžičky)
 • Ostatné kapitálové fondy z účtovného hľadiska a z pohľadu Obchodného zákonníka
 • Tvorba kapitálových fondov z vkladov spoločníkov a na čo si dať pozor
 • Najčastejšie chyby pri tvorbe kapitálových fondov z vkladov spoločníkov
 • Zdaňovanie príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálových fondov
 • Špecifiká ostatných kapitálových fondov tvorených pred 01.01.2018 a dopady na ich zdaňovanie

Daňová optimalizácia v súvislosti s nehnuteľnosťami

 • Zaradiť / nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku FO
 • Ako preradiť nehnuteľnosť z obchodného majetku FO do jej osobného vlastníctva bez platenia daní
 • Prenájom nehnuteľnosti a daňová optimalizácia u FO
 • Oslobodenie od dane z príjmov FO pri predaji nehnuteľnosti
 • Aké výdavky si môže uplatniť pri predaji nehnuteľnosti FO, ak príjem z jej predaja nie je oslobodený od dane
 • Problematika DPH v súvislosti s nehnuteľnosťami predávanými FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti PO (účet 042), zmena zámeru účtovnej jednotky
 • Developerská činnosť realizovaná PO na pozemku vlastnenom FO
 • Budovanie inžinierskych sietí občianskym združením
 • Predaj nehnuteľnosti so stratou u predávajúceho, ktorým je PO
 • Technické zhodnotenie nehnuteľnosti a s ním spojené problémy

Daňová optimalizácia na úrovni DPH

 • Optimalizácia daňového zaťaženia z pohľadu DPH pri predaji nehnuteľností (uplatnenie oslobodenia od DPH, prenesenie daňovej povinnosti alebo predaj v bežnom režime DPH)
 • Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH ako nástroj daňovej optimalizácie
 • Rozdelenie činností a aktivít do rôznych entít za účelom získania určitých výhod na úrovni DPH v praktických príkladoch
 • Predaj podniku / časti podniku z pohľadu DPH a dane z príjmov (výhody / nevýhody) vs. individuálny predaj majetku
 • Ako sa legálne vyhnúť osobitnému režimu uplatňovania DPH pre CK / CA (§ 65 ZDPH)
 • Balansovanie na hranici obratu pre platenie DPH - legálne možnosti a chyby v praxi
 • Spätný finančný prenájom ako transakcia nepodliehajúca DPH od 01.01.2024

Vybrané tipy a triky legálnej daňovej optimalizácie

 • Kombinácia foriem zdaňovania
 • Osobitné postavenie autorov / umelcov
 • Zrážková daň uplatňovaná z odmien / honorárov / licenčných poplatkov ako nástroj daňovej optimalizácie v porovnaní s daňovým zaťažením na strane PO
 • Prechod SZČO na s.r.o. predajom podniku / časti podniku
 • Prechod SZČO na s.r.o. vkladom podniku / časti podniku a porovnanie výhodnosti s predajom podniku / časti podniku
 • "Hranie sa" s hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka, ktorý je FO
 • Utlmenie činnosti („dožitie“) spoločnosti a presun činnosti na inú spoločnosť
 • Ďalšie drobnosti

Špecifické postavenie vypomáhajúcich osôb

 • Vypomáhajúce osoby bez nároku na odmenu – kedy nejde o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie
 • Je možné zabezpečiť stravovanie aj pre vypomáhajúce osoby
 • Materiálne zabezpečenie vypomáhajúcich osôb (dopravný prostriedok, výpočtová technika, mobilný telefón, pracovné oblečenie) z pohľadu dane z príjmov a DPH

Občianske združenie ako nástroj daňovej optimalizácie

 • Zdroje financovania občianskeho združenia (členské príspevky, podiel zaplatenej dane, dary, charitatívna reklama, dotácie, príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z podnikania)
 • Občianske združenie ako vlastník obchodného podielu v s.r.o.
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu dane z príjmov
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu DPH

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok za konferenciu:

 • 252 € s DPH (210,00 € bez DPH)
 • 240 € s DPH (200,00 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov Združenia účtovníkov Slovenska

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na 2-dňovom podujatí,
 • obedy,
 • občerstvenie, káva, nápoje počas prednášok,
 • tlačené študijné materiály,
 • písacie potreby.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu účastníckeho poplatku. Účasť náhradníka je samozrejme možná. Pri odhlásení sa neskôr, zaplatený poplatok nevraciame, odborné študijné materiály Vám zašleme poštou.

V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v Hotel & Spa Resort Kaskady. Pre účastníkov školenia (a prípadné sprievodné osoby - manžel/partner...) je dohodnutá zľava z cenníkovej ceny ubytovania. Ubytovať sa možno na 1 – 2 noci.

Ubytovanie v Hotel & Spa Resort Kaskady:

 • Účastníci školenia majú zľavu na ubytovanie s polpenziou.
 • Ubytovať sa možno sám na izbe alebo v 2-lôžkových izbách, prípadne apartmánoch.
 • Záujemcovia o ubytovanie majú na výber rôzne typy / veľkosti izieb.
 • Cena pri ubytovaní s polpenziou je: od 122,40 € pri ubytovaní sám na izbe / od 196,80 € pri ubytovaní 2 osôb na izbe (t.j. od 98,40 € / na osobu) / k dispozícií sú rôzne typy apartmánov - podľa dostupnosti.

Ubytovanie zahŕňa:

 • ubytovanie v hoteli na 1-2 noci (podľa zvolenej varianty),
 • raňajky formou bufetu,
 • večera formou bufetu,
 • parkovanie na hotelovom parkovisku,
 • neobmedzený vstup do WELLNESS & SPA: vnútorný bazén s termálnou vodou, atrakčný (sedací) bazén, GOLD SPA 18+ s bylinkovými parami, fínskou saunou, infrasaunou, tepidáriom, ľadopádom, relaxačnou zónou, BLUE SPA s parnou saunou, fínskou saunou, infrasaunou, tepidáriom, ľadopádom, PRIVATE SPA - luxusné súkromné kúpele v marockom štýle s parnou aroma saunou, fínskou saunou, relaxačnou zónou s lehátkami, fitness.

Prihlášku na konferenciu a následnú rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet izieb je limitovaný.

Ubytovanie si každý účastník rezervuje individuálne.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

AKO SI REZERVOVAŤ UBYTOVANIE so zľavou pre účastníkov školenia:

i
 1. na webe www.hotelkaskady.sk si zvolíte REZERVÁCIE (viď v pravej časti stránky)
 2. vyplňte termín zvoleného ubytovania (1 noc 07.10. - 08.10. alebo 2 noci 06.10. - 08.10.), počet osôb a Promo kód: PFA2024
 3. zvolíte si izbu
 4. vyplníte si osobné údaje. V prípade, ak si prajete vystaviť účet na firmu, je potrebné zakliknúť v časti údaje o hosťovi hotela požiadavku na vystavenie faktúry na firmu.
 5. Vaša rezervácia bude záväzne potvrdená po uhradení zálohy na účet hotela.

Rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet izieb je limitovaný. Promokód je určený pre účastníkov konferencie, v prípade účasti sprievodných osôb je ubytovanie týchto osôb možné na spoločnej izbe/apartmáne s účastníkom konferencie. 1 účastník = 1 izba (sám / s kolegom / so sprievodnou osobou), prosíme nerezervovať si viac izieb pre 1 účastníka; nakoľko sa väčšina účastníkov chce v hoteli ubytovať. Ďakujeme za pochopenie.

Prihláška

Máte ku konferencii nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na konferenciu

  Fakturačné údaje