Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo

Najbližšie školenia Viac o mne

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo

Najbližšie školenia Viac o mne

Najnovšie videoškolenia

Záleží nám na Vašom zdraví, ale zároveň nás teší Váš „hlad“ po užitočných informáciách a záujem o vzdelávanie! Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom šírenia koronavírusu COVID - 19 a vychádzajúc z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2731/2020 z 23.03.2020, ktorým sa až do odvolania zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, Vás chceme informovať o iných alternatívach vzdelávania, a to formou video školení alebo on-line prenosov. Touto formou budú zabezpečené všetky nami pripravované témy školení, konkrétne: Daňové tipy Martina Tužinského, Pracovnoprávne vzťahy a zamestnávateľ v núdzovom režime koronavirusu s JUDr. Lukajkom, Najčastejšie chyby v účtovníctve, Najčastejšie chyby v DPH, Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch, Transferové oceňovanie s Ing. Tomášom Janouškom, Vybrané problémy z praxe a ďalšie témy, ktoré pre Vás pripravujeme a budeme priebežne aktualizovať. Existujúce videoškolenia je možné naďalej objednať prostredníctvom nášho e-shopu, študijné materiály zasielame prostredníctvom kuriéra.

Všetky videoškolenia

Aktuálna ponuka školení

Najpredávanejšie produkty a pomôcky

Kto som?

O mne

Daniam a účtovníctvu sa venujem viac ako dve desaťročia

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň príjmov z právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo.