O mne

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

daňový poradca, č. o. 1090/2015

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo.

Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008.

Som autorom praktických pomôcok pre účtovníkov / ekonómov / daňových poradcov / audítorov (napr. interaktívna tabuľka v exceli na výpočet základu dane, vzory skrátených transferových dokumentácií, poznámky pre mikro / malé / veľké účtovné jednotky a iných). Praktické pomôcky sú dostupné na stránke www.profuturion.sk.

Rovnako som odborným garantom portálu www.jednoduche.sk, ktorý slúži o. i. ako pomôcka na online vyplňovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické i právnické osoby s množstvom intuitívnych funkcií, automatických výpočtov, eviduje položky upravujúce základ dane a výsledkom je možnosť exportovania daňového priznania do xml portálu s možnosťou jeho následného podania na stránke FR SR.

 • Referencie

  "Vysoká profesionalita, perfektný výklad, nadštandard služby - všetko naj!"

  B. Luptaková

 • Referencie

  "Veľmi dobre podané školenia, jasné, zrozumiteľné, s praktickými príkladmi."

  A. Hanková

 • Referencie

  "Heslo "Náš zákazník = náš pán" bolo dodržané v každej situácií. Teším sa na budúce konferencie / školenia tohto typu. Spojenie príjemného s užitočným je výborná kombinácia. Ďakujem!"

  p. Anton