Poradenstvo

Daňové poradenstvo

Operatívne poradenstvo ZÚSK

Operatívne poradenstvo zabezpečované prostredníctvom ZÚSK - Združenia účtovníkov Slovenska tímom odborníkov, ktoré môžete získať uhradením členského príspevku vo výške 55 € / rok (zahŕňa možnosť položiť max. 3 otázky za kalendárny mesiac, resp. max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti - daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej).

Mária Cvečková

Účtovníctvo

Ing. Mária Cvečková, CA - audítor


Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Martin Tužinský

Daň z príjmu a DPH

Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca


Poradenstvo poskytované v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určenia základu dane fyzických / právnických osôb. Zastrešuje taktiež posúdenie predmetu dane, určenia miesta dodania tovaru / služby, vzniku daňovej povinnosti a postupov vyplývajúcich zo zákona o DPH.

Ailina Hanková

Daň z príjmu a DPH

Ing. Ailina Hanková - daňový poradca


Poradenstvo poskytované v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určenia základu dane fyzických / právnických osôb. Zastrešuje taktiež posúdenie predmetu dane, určenia miesta dodania tovaru / služby, vzniku daňovej povinnosti a postupov vyplývajúcich zo zákona o DPH.

Júlia Pšenková

Mzdy

Júlia Pšenková - dlhoročná odborníčka na mzdy


Ide o poradenstvo v oblasti miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, dane zo závislej činnosti.

Hronček & Partners

Právo

Hronček & Partners - advokátska kancelária


Poskytovanie právnych rád na konkrétne otázky z oblasti slovenského práva.

Otvoriť poradenstvo ZÚSK