Poradenstvo

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo (stanovisko daňového poradcu Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD.), prostredníctvom ProFuturion accounting s.r.o v písomnej podobe, vo forme online konzultácie alebo osobnej konzultácie.

Typy poradenstva:

Jednorázové: 115 € / hod. + DPH za každú, aj začatú hodinu daňového poradenstva. Časový rozsah poradenstva online formou, osobnou konzultáciou alebo odpoveďou prostredníctvom mailu závisí od náročnosti a komplexnosti problematiky, na ktorú sa klient dopytuje. Najčastejšie je to v priemere 1 až 3 hodiny. Časová náročnosť oficiálneho písomného stanoviska (s okrúhlou pečiatkou) predstavuje v priemere minimálne 3 až 5 hodín.

Zmluvné: Mesačný paušál od 199 € + DPH zahŕňajúci 2 hod. poradenstva; hodiny nad rámec dohodnutého paušálu sú spoplatnené sumou 95 € / hod. + DPH.

Samostatne si účtujeme stratu času v prípade osobnej konzultácie po dobu trvania prepravy a kilometrovné vo výške 0,40 € / km + DPH.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte prostredníctvom tohto dopytového formulára.

Dopytový formulár

  PO ODOSLANÍ DOPYTU VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ, ČI DAŇOVÉ PORADENSTVO MÔŽEME DO UVEDENÉHO TERMÍNU POSKYTNÚŤ V RÁMCI ČASOVÝCH KAPACÍT. ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM.

  Operatívne poradenstvo ZÚSK

  Operatívne poradenstvo zabezpečované prostredníctvom ZÚSK - Združenia účtovníkov Slovenska tímom odborníkov, ktoré môžete získať uhradením členského príspevku vo výške 55 € / rok (zahŕňa možnosť položiť max. 3 otázky za kalendárny mesiac, resp. max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti - daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej).

  Martin Tužinský

  Daň z príjmu a DPH, Účtovníctvo

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca


  Poradenstvo poskytované v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určenia základu dane fyzických / právnických osôb. Zastrešuje taktiež posúdenie predmetu dane, určenia miesta dodania tovaru / služby, vzniku daňovej povinnosti a postupov vyplývajúcich zo zákona o DPH. Poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

  Vladimír Ozimý

  Daň z príjmu a DPH, Účtovníctvo

  Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca


  Daňový poradca a odborník na dane a účtovníctvo s dlhodobou praxou vo svojich spoločnostiach Atomgroup s.r.o. a Tax-home s r.o. Skúsený lektor v oblasti daní a účtovníctva.

  Tomáš Pečík

  Daň z príjmu a DPH

  Ing. Tomáš Pečík - daňový poradca


  Pôsobí ako partner a daňový poradca v spoločnosti SPS TAX, k.s. Poskytuje poradenstvo v oblasti dane z príjmov, v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určením základu dane fyzických / právnických osôb; a v oblasti DPH, v súvislosti s posúdením predmetu dane, určením miesta dodania tovaru alebo služby, vznikom daňovej povinnosti a iných povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH.

  Mária Cvečková

  Účtovníctvo

  Ing. Mária Cvečková, CA - audítor


  Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

  Júlia Pšenková

  Mzdy

  Júlia Pšenková - dlhoročná odborníčka na mzdy


  Ide o poradenstvo v oblasti miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, dane zo závislej činnosti.

  Jana Motyčková

  Mzdy

  RNDr. Jana Motyčková - dlhoročná odborníčka na mzdy


  Poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia, mzdovej oblasti, Zákonníka práce a exekučných zrážok zo mzdy.

  Ing. Jaroslava Lukačovičová

  Účtovníctvo

  Ing. Jaroslava Lukačovičová - účtovníctvo neziskových organizácií


  Viac ako sedemnásť rokov sa venuje účtovníctvu, so špecializáciou na účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek. Je autorkou viacerých publikácií na túto tému, pôsobí ako poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska a prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

  Hronček & Partners

  Právo

  Hronček & Partners - advokátska kancelária


  Poskytovanie právnych rád na konkrétne otázky z oblasti slovenského práva.

  Otvoriť poradenstvo ZÚSK