Kontakt

Administratívny kontakt

Bc. Patrícia Iskierková

odborný referent pre vzdelávanie

Fakturačné údaje

ProFuturion accounting s.r.o.

Betliarska 22
851 07, Bratislava

IČO: 36 777 307

DIČ: 2022 382 967

IČ DPH: SK2022 382 967


Registrácia v OR SR: OS BA I, Oddiel Sro, vložka č. 45950/B

Kontaktný formulár
    Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov