Ročné balíky vzdelávania 2023

Ročné balíky vzdelávania 2023

Lektori

Martin Tužinský

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

daňový poradca

Vladimír Ozimý

Ing. Vladimír Ozimý

daňový poradca

Mária Cvečková

Ing. Mária Cvečková, CA

audítorka

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

odborníčka na mzdy a odvody

Jaroslava Lukačovičová

Ing. Jaroslava Lukačovičová

odborníčka na problematiku OZ

Jana Motyčková

RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdy a odvody

Termíny a témy jednotlivých školení

Témy, ktoré ste si nestihli pozrieť v danom termíne sú pre Vás k dispozícií vo forme video záznamov.
Video záznam je možné sledovať v ľubovoľnom čase; zostáva Vám k dispozícií na vzdelávanie sa.

  Ročný balík 2023
Téma školenia Termín Lektor Balík DPH Balík DzP a účtovníctvo Balík KOMPLET
Poznámky ako súčasť účtovnej závierky podnikateľského subjektu 12.1.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Daň z motorových vozidiel 13.1.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo ZČ 17.1.2023 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Príjmy dosahované cez Airbnb a booking z pohľadu daňového poradcu (právne a daňové aspekty) 18.1.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Daňové priznanie k DzP PO za rok 2022 - 1. časť 26.1.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k DzP PO za rok 2022 - 2. časť 27.1.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Zmeny v legislatíve od 01.01.2023 - DPH, DzP, účtovníctvo a ďalšie dôležité zmeny 30.1.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO ÁNO
Účtovná závierka podnikateľského subjetku v podvojnom účtovníctve za rok 2022 z pohľadu audítora 31.1.2023 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k DzP FO za rok 2022 - 1. časť 1.2.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k DzP FO za rok 2022 - 2. časť 2.2.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2022 6.2.2023 Ing. Jaroslava Lukačovičová
odborníčka na problematiku OZ
ÁNO
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2022 13.2.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023 16.2.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Predaj tovaru na diaľku na území EÚ, dropshipping a predaj tovaru cez digitálne platformy 21.2.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023 13.4.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Podvojné účtovníctvo v občianskom združení - vybrané problémy z praxe 17.4.2023 Ing. Jaroslava Lukačovičová
odborníčka na problematiku OZ
ÁNO
Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry - vybrané problémy 26.4.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Tovar komplexne od A po Z pohľadu DPH 27.4.2023 Ing. Vladimír Ozimý
daňový poradca
BONUSové školenie
Rady, tipy a najčastejšie chyby naprieč účtovou osnovou 10.5.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Občianske združenia – právne, účtovné a daňové aspekty 16.5.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Reklama od A po Z z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty (dodanie služieb) 18.5.2023 Ing. Vladimír Ozimý
daňový poradca
BONUSové školenie
Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov a aktuálne zmeny 2023 26.5.2023 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok 5.6.2023 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO ÁNO
Automobil v podnikaní - účtovné a daňové aspekty 6.6.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Rekapitulácia zmien v oblasti miezd v priebehu roka 2023 31.8.2023 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
BONUSové školenie
Špecifiká účtovania vo výrobnom podniku a účtovanie zákazkovej výroby 6.9.2023 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO ÁNO
Jednoduché účtovníctvo v občianskom združení - vybrané problémy z praxe 11.9.2023 Ing. Jaroslava Lukačovičová
odborníčka na problematiku OZ
ÁNO
Jednoosobové a malé s.r.o. – vybrané problémy z praxe 26.9.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Zrážková daň z príjmov v praxi 6.10.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňová optimalizácia - 1. časť 9.10.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Daňová optimalizácia - 2. časť 10.10.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Jesenná škola praktického mzdára - 1. časť 16.10.2023 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Jesenná škola praktického mzdára - 2. časť 17.10.2023 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Najčastejšie chyby v DPH a vybrané problémy z praxe 26.10.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Vlastné imanie z právneho, účtovného a daňového hľadiska 7.11.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Krátkodobý a dlhodobý finančný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (ÚS 06 a 25, metóda vlastného imania, preceňovanie finančného majetku, virtuálne meny, podielové fondy, futurity / swapy) 13.11.2023 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO ÁNO
Nehnuteľnosti z pohľadu DPH 14.11.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Dohodári komplexne 16.11.2023 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Účtovná závierka za rok 2023 a najčastejšie chyby z pohľadu audítora 28.11.2023 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO ÁNO
Novinky v mzdovej oblasti 29.11.2023 RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Daňové priznanie k DzP PO podnikateľského subjektu za rok 2023 1.12.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2023 4.12.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Zmeny v DPH od 01.01.2024 7.12.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2024 8.12.2023 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Počet tém nových školení v roku 2023: 8 tém 15 tém 41 tém
Účastnícky poplatok za balík: 180 € bez DPH
(216 € s DPH)
250 € bez DPH
(300 € s DPH)
450 € bez DPH
(540 € s DPH)
Zľava pre pokračujúcich účastníkov vo vzdelávaní (predplatitelia balíka roku 2022, ktorí pokračujú vo vzdelávaní aj v roku 2023) X X - zľava 45 € bez DPH = t.j. 405 € bez DPH (486 € s DPH)
Zľava pre členov ZÚSK X X - zľava 20 € bez DPH = t.j. 430 € bez DPH (516 € s DPH)
Cena prístupu pre ďalšiu osobu / kolegu vo firme (prístup k celému balíku) 50 € bez DPH
(60 € s DPH)
50 € bez DPH
(60 € s DPH)
50 € bez DPH
(60 € s DPH)

*Zľavy sa navzájom nekumulujú.

*Balíček si môžete objednať vyplnením prihlášky (prihlášku nájdete nižšie).

Referencie

 • "Ďakujem za vyčerpávajúce školenie 🙂 aj za materiál k nemu, bolo super !!!"

  CASA MIA nábytok a doplnky a.s.

 • "Lektor odpovie na všetky otázky, ktoré emailom dostane, už počas školenia. Niektorí lektori by povedali, že to spravia za protihodnotu alebo odpovedia na časť otázok a ostatné odignorujú. Preto ste u mňa č.1. Znalosti, prejav i schopnosť zaujať je na výbornej úrovni, preto uprednostňujem práve školenia lektora. Pedantné spracovanie, určite si pozriem ešte raz záznam, aby mi nič neuniklo."

  Katarína Hlavačková

 • "Maximálne spokojná. Pán Tužinský je ÚŽASNÝ! Totálny obdiv k výdrži, pokoju, milého prejavu a perfektných až humorných rád. "

  Galileo Consulting Group s.r.o.

 • "Veľká vďaka za zrozumiteľné podanie málo zrozumiteľnej témy a hlavne vyčerpávajúce odpovede na naše zvedavé otázky. Oceňujem ochotu predĺženia času z dôvodu množstva otázok."

  ZŠ Skalité

 • "Ako vždy - maximálna spokojnosť. Materiál je komplexný a prehľadný. Často sa k nemu vraciam, ak niečo riešim. Ďakujem."

  Beata Mišove

 • "Chcela som si len doplniť vedomosti - no zase som našla veľa podnetov a nových informácií. Študijné materiály sú prehľadné a podrobné."

  Anita Laková

Videoukážka

Najčastejšie otázky

 • Ako si viem naplánovať vzdelávanie? Aké témy sú v mojom balíčku?

Pri ročnom vzdelávaní nekupujete „mačku vo vreci“. Máte k dispozícií presný rozpis tém aj s dátumami školení. Viete si tak urobiť plán svojho vzdelávania a vzdelávanie si rozdeliť počas celého roka. Sami sme z účtovníckej praxe a s účtovníkmi roky komunikujeme - preto účtovníkom rozumieme a vieme im poskytnúť kvalitné školenie na problematické témy.

 • Čo robiť ak v daný deň nemôžem školenie sledovať?

Online školenie prebieha v konkrétnom termíne naživo (zväčša začína o 9:00 hod.). Každé online školenie budete mať k dispozícií i ako video záznam, takže sa viete k téme s odstupom času vrátiť. Prípadne, ak ste v online termíne nemohli školenie sledovať - viete si ho pozrieť dodatočne zo záznamu.

 • Mám k dispozícií videozáznam? Na aký dlhý čas je pre mňa dostupný?

Áno, k dispozícií máte i video záznam. Video sledujete v čase, aký vyhovuje Vám. Sledovať viete celé školenie i s odpoveďami na otázky alebo si pretočiť kapitolu, ktorú si chcete zopakovať. Práva na sledovanie videa Vám nebudú odobrané ani nemáte stanovený termín dokedy si video musíte pozrieť. Sú Vám k dispozícií na vzdelávanie sa.

 • Ako sa pripojím k sledovaniu školenia? Musím si inštalovať zložité aplikácie? Aké technické vybavenie potrebujem?

K sledovaniu online školenia alebo video školenia sa prihlásite na našu webovú stránku použitím prihlasovacieho mena a hesla. Nie je potrebná žiadna inštalácia aplikácií. K sledovaniu školení potrebujete prístup na internet a PC so zvukom (zabudované alebo externé reproduktory) alebo notebook alebo tablet.

 • Môže sa termín školenia zmeniť?

Áno, zmena termínu sa samozrejme môže stať a sme radi, že to naši zákazníci vedia pochopiť. Stane sa to 1-2x do roka. Aj lektori sú len ľudia. Termín sa mení v prípade choroby lektora alebo v prípade iných závažných osobných prekážok. Každú tému Vám však lektor odprednáša v náhradnom termíne, o školenie neprídete.

 • Môžem sa lektora počas školenia spýtať doplňujúcu otázku?

Áno, lektorovi možno počas školenia zaslať svoju otázku a lektor ju priamo na školení zodpovie. Odpovede na otázky ponechávame i vo videozáznamoch (lektor názov Vašej spoločnosti ani priezvisko nečíta), Vaša otázka tak môže pomôcť i niekomu inému a Vám naopak môže pomôcť podnet alebo otázka od iného účastníka.

 • Pripraví lektor i študijný materiál, ktorý mi bude k dispozícií?

Áno, lektorove materiály budú pre Vás pripravené. Lektor ich vloží priamo k danej téme školenia, viete si ich ráno pred školením pripraviť a používať ich počas výkladu.

Máte k balíkom vzdelávania ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Prihláška

  Prihláška

  Pokračujem v ročnom vzdelávaní (bol som predplatiteľ ročného balíka 2022)

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Prosím prístup pre ďalších kolegov v cene 50€ bez DPH/osoba

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a objednávam si balík školení.

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.