Ročné balíky vzdelávania 2024

Ročné balíky vzdelávania 2024 s UNIKÁTNYM ZLOŽENÍM LEKTORSKÉHO TÍMU

Lektori

Martin Tužinský

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

daňový poradca

Jozef Mihál

RNDr. Jozef Mihál

odborník na mzdy a odvody

Vladimír Ozimý

Ing. Vladimír Ozimý

daňový poradca

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

odborníčka na mzdy a odvody

Mária Cvečková

Ing. Mária Cvečková, CA

audítorka

Jana Motyčková

RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdy a odvody

Jaroslava Lukačovičová

Ing. Jaroslava Lukačovičová

odborníčka na problematiku OZ

Tomáš Janoušek

Ing. Tomáš Janoušek

daňový poradca

Termíny a témy jednotlivých školení

Témy, ktoré ste si nestihli pozrieť v danom termíne sú pre Vás k dispozícií vo forme video záznamov.
Video záznam je možné sledovať v ľubovoľnom čase; zostáva Vám k dispozícií na vzdelávanie sa.

  Ročný balík 2024
Téma školenia Termín Lektor Balík DPH Balík DzP a účtovníctvo Balík KOMPLET
Daň z motorových vozidiel za rok 2023 v praktických príkladoch 12.1.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo ZČ za rok 2023 a zmeny v mzdovej oblasti od 01.01.2024 15.1.2024 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Účtovná a daňová kontrola jednotlivých účtov hlavnej knihy a ich inventarizácia 16.1.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Zmeny v legislatíve od 01.01.2024 - DPH, DzP, účtovníctvo a ďalšie dôležité zmeny 17.1.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO ÁNO
Daňové výdavky podnikateľa v praxi zamerané na právnické osoby 26.1.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Ročné zúčtovanie za rok 2023 a Legislatívne zmeny 2024 29.1.2024 RNDr. Jozef Mihál ÁNO
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2023 30.1.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k dani z príjmov v neziskovej organizácii so zameraním na OZ a najčastejšie chyby v praxi 31.1.2024 Ing. Jaroslava Lukačovičová
odborníčka na problematiku OZ
ÁNO
Daňové priznanie k DzP FO za rok 2023 - I. časť 1.2.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k DzP FO za rok 2023 - II. časť 2.2.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k DzP PO za rok 2023 - I. časť 5.2.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k DzP PO za rok 2023 - II. časť 6.2.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Zmeny v legislatíve od 01.01.2024 - DPH, DzP, účtovníctvo a ďalšie dôležité zmeny 12.2.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO ÁNO
Odmeňovanie športovcov od 01.01.2024 a vybrané problémy športových klubov / neziskoviek 26.2.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., + Ing. Jaroslava Lukačovičová BONUSové školenie
Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2024 29.2.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Tovar komplexne - účtovné a daňové problémy v praxi 9.4.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Ukončenie podnikania FO z pohľadu DzP, DPH a DzMV 29.4.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Rady, tipy a najčastejšie chyby naprieč účtovou osnovou 7.5.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Automobily / elektromobily / hybridné vozidlá - odpisovanie, uplatňovanie výdavkov a daň z motorových vozidiel 14.5.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Exekúcie a zrážky zo mzdy 17.5.2024 Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Registrácia pre DPH podľa § 7 / 7a ZDPH v praxi 6.6.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Kapitálové fondy z právneho, účtovného a daňového hľadiska 9.9.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Registrácia pre DPH po zmenách účinných od 01.01.2025 vrátane oneskorenej registrácie pre DPH 12.9.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Dlhodobý nehmotný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (vrátane výskumu a vývoja) 19.9.2024 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO ÁNO
Deň splnenia dodávky z právneho a účtovného hľadiska a dodanie tovaru z pohľadu DPH 26.9.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Vybrané problémy z praxe 2.10.2024 Ing. Vladimír Ozimý,
daňový poradca
ÁNO
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia v roku 2024 3.10.2024 Ing. Tomáš Janoušek,
daňový poradca
ÁNO
Daňová optimalizácia v roku 2024 - I. časť 15.10.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Daňová optimalizácia v roku 2024 - II. časť 16.10.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO
Mzdový a daňový mix - I. časť 17.10.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., + Júlia Pšenková ÁNO
Mzdový a daňový mix - II. časť 18.10.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., + Júlia Pšenková ÁNO
Najčastejšie chyby v DPH a vybrané problémy z praxe 28.10.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Zákazková výroba v podvojnom účtovníctve 30.10.2024 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO
Koeficient DPH a pomerné odpočítanie DPH 5.11.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Osobitné úpravy pre malé podniky v zákone o DPH od 01.01.2025 13.11.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Registrácia pre DPH po zmenách účinných od 01.01.2025 vrátane oneskorenej registrácie pre DPH 26.11.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2024 29.11.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Daňové priznanie k DzP PO podnikateľského subjektu za rok 2024 2.12.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Účtovná závierka z pohľadu audítora 3.12.2024 Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka
ÁNO
Novinky v oblasti miezd od 01.01.2025 6.12.2024 RNDr. Jana Motyčková
odborníčka na mzdy a odvody
ÁNO
Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2025 12.12.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Zmeny v DPH od 01.01.2025 13.12.2024 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.,
daňový poradca
ÁNO ÁNO
Počet tém nových školení v roku 2024: 9 tém 15 tém 40 tém
Účastnícky poplatok za balík: 180 € bez DPH
(216 € s DPH)
250 € bez DPH
(300 € s DPH)
450 € bez DPH
(540 € s DPH)
Zľava pre pokračujúcich účastníkov vo vzdelávaní (predplatitelia balíka roku 2023, ktorí pokračujú vo vzdelávaní aj v roku 2024) X X - zľava 45 € bez DPH = t.j. 405 € bez DPH (486 € s DPH)
Zľava pre členov ZÚSK X X - zľava 20 € bez DPH = t.j. 430 € bez DPH (516 € s DPH)
Cena prístupu pre ďalšiu osobu / kolegu vo firme (prístup k celému balíku) 50 € bez DPH
(60 € s DPH)
50 € bez DPH
(60 € s DPH)
50 € bez DPH
(60 € s DPH)

* Zľavy sa navzájom nekumulujú.

* Balíček si môžete objednať vyplnením prihlášky (prihlášku nájdete nižšie).

Referencie

 • "Bola som veľmi spokojná, prvýkrát som mala možnosť byť na školení s p. Ing. Tužinským, som nadšená. Neunavil ma napriek tomu, že téma bola náročná. Prejav vynikajúci, vysvetlené jasne, zrozumiteľne."

  Ing. Viera Krišková

 • "Som rada, že som sa vrátila ku školeniam p. Tužinského - odbornosť vysoká, p. Tužinský dokáže udržať moju pozornosť počas celého školenia. Ľudský prístup, ochota odpovedať na otázky aj mimo tému a toto všetko je pridaná hodnota p. Tužinského oproti konkurencii."

  Alena Králiková

 • "Zúčastňujem sa opakovane školení, práve preto, že školenia nie sú nudné, veľa príkladov."

  Eva Kalisová

 • "Kultivovaný prejav, vynikajúce znalosti, k nám- účastníkom sa nechová povýšenecky. Chcem veľmi oceniť možnosť pozrieť si záznam aj neskôr, po častiach, nie vždy je možné sledovať prednášku online v jednom kuse."

  Mária Bartošová

 • "Maximálna spokojnosť, p. Pšenková je nie len veľký odborník z praxe v tejto oblasti, ale aj veľmi príjemný a milý človek, ktorý má pútavú formu školení a rozhodne vie zaujať a občas aj pobaviť vtipnými poznámkami, ĎAKUJEM."

  Gabriela Mrázová

 • "Pani Pšenková bola výborná. Má široké znalosti a dokáže ich vysvetliť jednoducho, aby to pochopil aj menej znalý mzdový účtovník. Oceňujem, že zároveň robí aj mzdové účtovníctvo a to, čo školí, dokáže vysvetliť na konkrétnych príkladoch z praxe."

  Jana Bundziková

 • "Pani Ing. Cvečková svojimi vysoko odbornými znalosťami vystihla podstatu závierkových prác a to veľmi príjemným rečníckym prejavom. Veľmi pekne ďakujem."

  Emília Lešťanová

 • "Ďakujem za vyčerpávajúce školenie 🙂 aj za materiál k nemu, bolo super !!!"

  CASA MIA nábytok a doplnky a.s.

 • "Lektor odpovie na všetky otázky, ktoré emailom dostane, už počas školenia. Niektorí lektori by povedali, že to spravia za protihodnotu alebo odpovedia na časť otázok a ostatné odignorujú. Preto ste u mňa č.1. Znalosti, prejav i schopnosť zaujať je na výbornej úrovni, preto uprednostňujem práve školenia lektora. Pedantné spracovanie, určite si pozriem ešte raz záznam, aby mi nič neuniklo."

  Katarína Hlavačková

 • "Maximálne spokojná. Pán Tužinský je ÚŽASNÝ! Totálny obdiv k výdrži, pokoju, milého prejavu a perfektných až humorných rád. "

  Galileo Consulting Group s.r.o.

 • "Veľká vďaka za zrozumiteľné podanie málo zrozumiteľnej témy a hlavne vyčerpávajúce odpovede na naše zvedavé otázky. Oceňujem ochotu predĺženia času z dôvodu množstva otázok."

  ZŠ Skalité

 • "Ako vždy - maximálna spokojnosť. Materiál je komplexný a prehľadný. Často sa k nemu vraciam, ak niečo riešim. Ďakujem."

  Beata Mišove

 • "Chcela som si len doplniť vedomosti - no zase som našla veľa podnetov a nových informácií. Študijné materiály sú prehľadné a podrobné."

  Anita Laková

Videoukážka

Najčastejšie otázky

 • Ako si viem naplánovať vzdelávanie? Aké témy sú v mojom balíčku?

Pri ročnom vzdelávaní nekupujete „mačku vo vreci“. Máte k dispozícií presný rozpis tém aj s dátumami školení. Viete si tak urobiť plán svojho vzdelávania a vzdelávanie si rozdeliť počas celého roka. Sami sme z účtovníckej praxe a s účtovníkmi roky komunikujeme - preto účtovníkom rozumieme a vieme im poskytnúť kvalitné školenie na problematické témy.

 • Čo robiť ak v daný deň nemôžem školenie sledovať?

Online školenie prebieha v konkrétnom termíne naživo (zväčša začína o 9:00 hod.). Každé online školenie budete mať k dispozícií i ako video záznam, takže sa viete k téme s odstupom času vrátiť. Prípadne, ak ste v online termíne nemohli školenie sledovať - viete si ho pozrieť dodatočne zo záznamu.

 • Mám k dispozícií videozáznam? Na aký dlhý čas je pre mňa dostupný?

Áno, k dispozícií máte i video záznam. Video sledujete v čase, aký vyhovuje Vám. Sledovať viete celé školenie i s odpoveďami na otázky alebo si pretočiť kapitolu, ktorú si chcete zopakovať. Práva na sledovanie videa Vám nebudú odobrané ani nemáte stanovený termín dokedy si video musíte pozrieť. Sú Vám k dispozícií na vzdelávanie sa.

 • Ako sa pripojím k sledovaniu školenia? Musím si inštalovať zložité aplikácie? Aké technické vybavenie potrebujem?

K sledovaniu online školenia alebo video školenia sa prihlásite na našu webovú stránku použitím prihlasovacieho mena a hesla. Nie je potrebná žiadna inštalácia aplikácií. K sledovaniu školení potrebujete prístup na internet a PC so zvukom (zabudované alebo externé reproduktory) alebo notebook alebo tablet.

 • Môže sa termín školenia zmeniť?

Áno, zmena termínu sa samozrejme môže stať a sme radi, že to naši zákazníci vedia pochopiť. Stane sa to 1-2x do roka. Aj lektori sú len ľudia. Termín sa mení v prípade choroby lektora alebo v prípade iných závažných osobných prekážok. Každú tému Vám však lektor odprednáša v náhradnom termíne, o školenie neprídete.

 • Môžem sa lektora počas školenia spýtať doplňujúcu otázku?

Áno, lektorovi možno počas školenia zaslať svoju otázku a lektor ju priamo na školení zodpovie. Odpovede na otázky ponechávame i vo videozáznamoch (lektor názov Vašej spoločnosti ani priezvisko nečíta), Vaša otázka tak môže pomôcť i niekomu inému a Vám naopak môže pomôcť podnet alebo otázka od iného účastníka.

 • Pripraví lektor i študijný materiál, ktorý mi bude k dispozícií?

Áno, lektorove materiály budú pre Vás pripravené. Lektor ich vloží priamo k danej téme školenia, viete si ich ráno pred školením pripraviť a používať ich počas výkladu.

Máte k balíkom vzdelávania ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Prihláška

  Prihláška

  Fakturačné údaje