Veľká novela zákona o DPH od 01.01.2025 a jej aplikácia do každodennej praxe


date-icon16.09.2024 - 17.09.2024

place-iconHotel SITNO****, VYHNE

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

O podujatí

Milí účtovníci, ekonómovia, podnikatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na unikátnu dvojdňovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v srdci Štiavnických vrchov v hoteli SITNO**** vo Vyhniach.

Počas 2 dní sa budem intenzívne venovať už schválenej novele zákona o DPH s účinnosťou od 01.01.2025, aby ste v dostatočnom predstihu mohli predmetné zmeny „spracovať“ a zamyslieť sa nad tým, ako ich aplikovať v praxi u Vašich klientov alebo u Vášho zamestnávateľa. Problematika bude vysvetľovaná komplexne na príkladoch z praxe a v súvislostiach, na ktoré v praxi je nutné brať ohľad.

Počas prednášky sa budem venovať aj vývoju ďalších (zatiaľ len pripravovaných) zmien v zákone o DPH a zvyšok času (časť druhého dňa) je rezervovaný na vybrané problémy z praxe.

Teším sa na Vašu účasť.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

lektor & daňový poradca

Náš tip

Po dni plnom vzdelávania neváhajte využiť čas na oddych v hotelovom wellness & spa, ktoré hotel ponúka.

Na čo sa môžete tešiť

icon

konferencia venovaná novele zákona o DPH

icon

podrobne spracované študijné materiály

icon

bazénový a saunový svet

icon

prekrásny areál v srdci Štiavnických vrchov

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Referencie

 • "Veľmi príjemný a skúsený lektor. Školenia sú vždy perfektne pripravené, všetko funguje na 100%. Rada prídem i v budúcnosti. Ďakujem."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku z konferencie "Legislatívne zmeny".

 • "S konferenciou som bol spokojný, osobná účasť na školení mi vyhovuje viac ako video vzdelávanie. Veľa som sa dozvedel, určite sa k témam ešte spätne vrátim a prelistujem materiál. Budem rád za podobné akcie aj v budúcnosti, ubytovanie a wellness mi tiež vyhovovalo."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku z konferencie "Jarná škola praktického účtovníka".

 • "Profesionálne vystupovanie lektora. Vhodné praktické príklady. Veľmi oceňujem komunikáciu s účastníkmi počas prednášky a riešenie položených problémov."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku z konferencie "Legislatívne zmeny".

 • "Lektor zaujal prejavom aj znalosťami. Školenie bolo veľmi výstižné, praktické a zaujímavé. "

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku z konferencie "Legislatívne zmeny".

Obsah a harmonogram školenia

16.09.2024 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon08:30 - 09:00 Príchod a registrácia účastníkov

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Krátka prestávka

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:30 - 15:30 III. blok prednášok s diskusiou

Registrácia zdaniteľnej osoby pre DPH a proces registrácie od 01.01.2025:

 • Úprava pôvodnej prahovej hodnoty obratu pre povinnú registráciu pre DPH
 • Zavedenie druhej prahovej hodnoty obratu pre povinnú registráciu pre DPH
 • Komplexný výklad problematiky sledovania obratu na účely DPH (čo do obratu patrí / nepatrí, aké sú výnimky započítavania hodnoty dodaného tovaru / služby do obratu) v príkladoch
 • Rozlíšenie dvoch postavení zdaniteľnej osoby: platiteľ dane a platiteľ dane, ktorý má pridelené IČ pre DPH
 • Ostatné prípady, kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane zo zákona, ktoré sa neodvíjajú od dosiahnutého obratu
 • Lehoty na podanie žiadosti o registráciu pre daň a s tým spojené praktické problémy
 • Lehoty na registráciu pre DPH zo strany daňového úradu
 • Nadobudnutie platnosti IČ pre DPH a s tým spojené skutočnosti
 • Registrácia pre DPH podľa § 7 a 7a ZDPH
 • Registrácia pre DPH v prípade zahraničnej osoby

Oneskorená registrácia pre DPH od 01.01.2025:

 • Práva a povinnosti vyplývajúce z oneskorenej registrácie pre DPH
 • Odpočítanie dane pri oneskorenej registrácii platiteľa

Zrušenie registrácie pre DPH po 31.12.2024

Zmena pravidiel fakturácie:

 • Lehoty na vyhotovenie faktúr
 • Zníženie prahovej hodnoty v súvislosti s možnosťou vystavenia zjednodušenej faktúry

Odpočítanie dane:

 • Úprava podmienok odpočítania DPH
 • Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

Zmeny v DPH týkajúce sa finančného prenájmu:

 • Charakter transakcie
 • Spätný finančný prenájom

17.09.2024 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Krátka prestávka

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:30 - 15:30 III. blok prednášok s diskusiou

Zmeny týkajúce sa dovozu tovaru:

 • Úprava daňovej povinnosti pri dovoze tovaru
 • Úhrada dane pri dovoze tovaru
 • Osobitný spôsob úhrady dane pri dovoze tovaru v rámci centralizovaného colného konania

Ďalšie novelizované časti ZDPH:

 • Úprava definície dodávateľa na účely nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 • Rozšírenie prípadov, kedy nadobudnutie tovaru z IČŠ nie je predmetom dane
 • Úprava § 16 ods. 3 ZDPH (miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb a miesto dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom)
 • Úprava podmienok, pri ktorých registrovaný sociálny podnik môže uplatňovať zníženú sadzbu DPH
 • Úprava § 32 ZDPH (oslobodenie od dane pri službách dodávaných členom)
 • Preukazovanie nároku na odpočítanie DPH pri nadobudnutí tovaru z IČŠ iným hodnoverným dokladom osvedčujúcim nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ
 • Rozšírenie povinnosti vrátiť odpočítanú daň

Informácie o ďalších pripravovaných zmenách v ZDPH, ktoré sú predložené do NR SR

Vybrané problémy z praxe:

 • Špecifiká nájomného vzťahu z pohľadu DPH
 • Plnenia, ktoré sú / nie sú predmetom DPH

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok za konferenciu:

 • 252 € s DPH (210,00 € bez DPH)
 • 240 € s DPH (200,00 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov Združenia účtovníkov Slovenska

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na 2-dňovom podujatí,
 • obedy formou rautu/bufetu,
 • občerstvenie, káva, nápoje počas prednášok,
 • tlačené študijné materiály,
 • písacie potreby.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu účastníckeho poplatku. Účasť náhradníka je samozrejme možná. Pri odhlásení sa neskôr, zaplatený poplatok nevraciame, zašleme Vám tlačené odborné študijné materiály.

UBYTOVANIE: V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v Hoteli SITNO****, ubytovanie si účastníci rezervujú individuálne podľa svojich preferencií. Pre účastníkov školenia (a prípadné sprievodné osoby - manžel/partner...) je dohodnutá zľava z cenníkovej ceny ubytovania. Ubytovať sa možno na 1 – 2 noci.

UbytovanieChcem byť ubytovaný sám na izbe2 osoby na izbe
1 noc (16.09.-17.09.2024) s polpenziou166 € 104,50 € /osoba * 2 osoby = 209 € za izbu s 2 osobami
2 noci (15.09.-17.09.2024) s polpenziou332 €209 €/osoba * 2 osoby = 418 € za izbu s 2 osobami

V cene ubytovania je zahrnuté:

 • ubytovanie na 1 alebo 2 noci,
 • raňajky,
 • večera formou bufetu/rautu (bufetové stoly sú zložené z piatich hlavných jedál: 3 mäsových a 2 vegetariánskych, šalátového baru a výberu domácich zákuskov,
 • neobmedzený vstup do wellness (bazénový vodný svet a wellness 4 Elements),
 • parkovanie.

Prihlášku na konferenciu a následnú rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet izieb je limitovaný.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

AKO SI REZERVOVAŤ UBYTOVANIE so zľavou pre účastníkov školenia:

i

1. Rezervujte si ubytovanie na tejto adrese:

kde Vám hotel automaticky ponúkne voľné izby s naším promokódom PFA2024PP (ubytovanie s polpenziou)

2. Predbežne sú na webe hotela zadané 2 osoby na izbe. Ak chcete byť na izbe sám/sama, na ľavej strane kliknete "UPRAVIŤ HĽADANIE" a nastavíte si počet osôb na 1 osobu.

3. ZOBRAZIŤ PONUKY - REZERVOVAŤ.

V prípade komplikácii sa môžete obrátiť na oddelenie rezervácii: rezervacie@trinityhotels.sk (odvolať sa môžete na náš promokód PFA2024PP). Ubytovanie je možné uhradiť ihneď on-line kartou alebo zálohovou faktúrou.

Prihláška

Máte ku konferencii nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na konferenciu

  Fakturačné údaje