Príjmy dosahované cez Airbnb a booking z pohľadu daňového poradcu (právne a daňové aspekty)

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie je zamerané na problematiku príjmov dosahovaných cez digitálne platformy akými sú Airbnb a Booking a s nimi spojenú fakturáciu, analýzu rozdielov medzi prenájmom nehnuteľnosti a ubytovaním z právneho hľadiska, z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH, implementáciu Európskej smernice DAC7 do slovenskej legislatívy a príklady z praxe.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 8 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 18.01.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH45,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1. Implementácia Európskej smernice DAC7 do slovenskej legislatívy – „bonzovanie“ príjmov dosahovaných cez digitálne platformy so zameraním na Airbnb a Booking

2. Prenájom nehnuteľnosti alebo ubytovanie? Analýza rozdielov medzi prenájmom nehnuteľnosti a ubytovaním z právneho hľadiska, z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH (aj s odvolávkou na rozsudok ESD)

3. Daň z ubytovania z pohľadu zákona o miestnych daniach.

4. Fakturácia cez platformy Airbnb a Booking

5. Vybrané problémy z praxe

 • je nutná živnosť v prípade dosahovania príjmov z nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking,
 • výhody / nevýhody živnosti,
 • ide o ekonomickú činnosť a zdaniteľnú osobu v prípade osôb ponúkajúcich nehnuteľnosti cez digitálne platformy Airbnb a Booking z pohľadu DPH a čo z toho vyplýva (povinnosť registrácie pre DPH, samozdaňovanie služieb v podobne provízií fakturovaných od prevádzkovateľov digitalnych platforiem Airbnb a Booking)
 • príjmy dosahované z nehnuteľností ponúkaných prostredníctvom Airbnb a Booking a sledovanie obratu na účely DPH
 • kombinácia živnosti (neplatiteľ DPH) a nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking
 • kombinácia živnosti (platiteľ DPH) a nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking
 • nehnuteľnosti vo vlastníctve s.r.o. ponúkané cez digitálne platformy Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2023

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH40,00 
  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Videoškolenia

  Daňové priznanie k DzP PO – podnikateľského subjektu za rok 2022

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH60,00