Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2023

icon
Videoškolenia

Školenie na tému Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2023 prináša prehľad noviniek, ktoré začnú platiť od 1. januára 2023.

Úvod školenia porovnáva základné veličiny platné pre rok 2023 s tými pre rok 2022. Video školenie prináša prehľad noviniek v Zákone o dani z príjmov a Zákone o účtovníctve. Zameriava sa na zmeny týkajúce sa nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.01.2023 a problémy pri zabezpečovaní stravovania a poskytovaní príspevkov na stravovanie zamestnancov pozadu

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 13 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 15.12.2022.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH40,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1. Základné veličiny na rok 2023 a ich porovnanie s veličinami platnými v roku 2022

2. Zákon o dani z príjmov

 • oslobodenie od dane príjmov z predaja nehnuteľností
 • celoeurópsky dôchodkový produkt, jeho zdaňovanie a uplatňovanie ako nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka
 • príspevky zamestnávateľa zamestnancom na štátom podporované nájomné bývanie z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • výška a podmienky daňového bonusu od 01.01.2023
 • zmeny vo vymedzení závislých osôb,
 • zmeny v definícii kontrolovaných transakcií,
 • zavedenie definície významnej kontrolovanej transakcie,
 • zisťovanie základu dane u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • odpis pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej reštrukturalizácii
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v preventívnom reštrukturalizačnom konaní
 • úprava zisťovania výnosov z dlhopisov
 • pravidlo o obmedzení výnosových úrokov
 • registrácia daňovníka pre daň z príjmov z úradnej moci

3. Zákon o účtovníctve

 • zmena povinnosti na možnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS u vybraných obchodných spoločností
 • úprava obsahovej náplne výročnej správy
 • úprava periodicity inventarizácie dlhodobého majetku u vybraných účtovných jednotkách
 • úprava sankcií za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve
 • správa s informáciami o dani z príjmov

4. Ostatné vybrané dôležité zmeny

 • zmeny týkajúce sa nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
 • zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.01.2023
 • vybrané zmeny v názoroch FR SR

5. Vybrané problémy z praxe

 • problémy pri zabezpečovaní stravovania a poskytovaní príspevkov na stravovanie zamestnancov pozadu

Možno by sa Vám páčilo…

  • Diáre

  Diár správneho účtovníka 2024

  cena bez DPH/ ks15,75 
  • Videoškolenia

  Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2022

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Daňové priznanie k DzP PO – podnikateľského subjektu za rok 2022

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH60,00