Zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.05.2022

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Stravovanie zamestnancov z pohľadu Zákonníka práce a výška stravného od 01.05.2022

 • formy stravovania (vlastné / zmluvné stravovacie zariadenie, stravovacie poukážky)
 • účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie a jeho špecifiká
 • stravovacie poukážky v elektronickej forme
 • minimálna a maximálna výška príspevkov na stravovanie od 01.05.2022

Zmeny v ZDP účinné od 01.01.2022 týkajúce sa oslobodenia od dane stravného poskytovaného zamestnancovi

 • zdaňovanie príspevkov na stravovanie od 01.01.2022
 • stravovacie poukážky vydané pozadu / účelovo viazaný finančný príspevok vyplatený pozadu a daňovo – odvodové dôsledky

Daňovo-odvodová optimalizácia príspevkov na stravovanie

 • sociálny fond a jeho využitie
 • stravovacia poukážka ako nepeňažný benefit
 • stravovanie a „dohodári“ vykonávajúci práce mimo pracovného pomeru (alternatívy a porovnanie ich daňovo-odvodových dôsledkov) a možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a účelovo viazaným finančným príspevkom (kedy áno a kedy nie)
 • stravovanie konateľov a spoločníkov, ktorí nie sú k spoločnosti v pracovnom pomere
 • príspevok na stravovanie poskytovaný za odpracované nadčasy
 • zjednodušenie výpočtu nároku zamestnancov na stravné

Účtovanie príspevkov na stravovanie a vybrané problémy

 • ako účtovať rôzne formy stravovania / účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie
 • stravovanie zamestnancov z pohľadu DPH

Stravné z pohľadu zákona o cestovných náhradách

 • výška stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách a vznik nároku zamestnanca na cestovné náhrady
 • ako to je v prípade súbehu nárokov na stravné zo Zákonníka práce a zákona o cestovných náhradách
 • špecifiká vyúčtovania tuzemských / zahraničných pracovných ciest,
 • špecifiká cestovných náhrad konateľov / spoločníkov

Ostatné zmeny v kocke

 • živnostníci a zmeny v uplatňovaní výdavkov na stravovanie od 01.01.2022
 • zmeny základných náhrad za použitie dopravných prostriedkov zamestnancom

Odpovede na otázky a diskusia


  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje