Zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.05.2022

icon
Videoškolenia

Od 1. mája 2022 prichádzajú zmeny v stravovaní zamestnancov. Témou tohto video školenia sú nielen zmeny v stravovaní, ale aj daňovo-odvodová optimalizácia príspevkov na stravovanie, problematika účtovania rôznych foriem stravovania, špecifiká vyúčtovania tuzemských / zahraničných pracovných ciest, živnostníci a stravovanie a ďalšie dôležité informácie pre účtovníkov, mzdárov, personalistov i podnikateľov.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 51 minút
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 20.04.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH40,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Stravovanie zamestnancov z pohľadu Zákonníka práce a výška stravného od 01.05.2022
 • formy stravovania (vlastné / zmluvné stravovacie zariadenie, stravovacie poukážky)
 • účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie a jeho špecifiká
 • stravovacie poukážky v elektronickej forme
 • minimálna a maximálna výška príspevkov na stravovanie od 01.05.2022
Zmeny v ZDP účinné od 01.01.2022 týkajúce sa oslobodenia od dane stravného poskytovaného zamestnancovi
 • zdaňovanie príspevkov na stravovanie od 01.01.2022
 • stravovacie poukážky vydané pozadu / účelovo viazaný finančný príspevok vyplatený pozadu a daňovo – odvodové dôsledky
Daňovo-odvodová optimalizácia príspevkov na stravovanie
 • sociálny fond a jeho využitie
 • stravovacia poukážka ako nepeňažný benefit
 • stravovanie a „dohodári“ vykonávajúci práce mimo pracovného pomeru (alternatívy a porovnanie ich daňovo-odvodových dôsledkov) a možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a účelovo viazaným finančným príspevkom (kedy áno a kedy nie)
 • stravovanie konateľov a spoločníkov, ktorí nie sú k spoločnosti v pracovnom pomere
 • príspevok na stravovanie poskytovaný za odpracované nadčasy
 • zjednodušenie výpočtu nároku zamestnancov na stravné
Účtovanie príspevkov na stravovanie a vybrané problémy
 • ako účtovať rôzne formy stravovania / účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie
 • stravovanie zamestnancov z pohľadu DPH
Stravné z pohľadu zákona o cestovných náhradách
 • výška stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách a vznik nároku zamestnanca na cestovné náhrady
 • ako to je v prípade súbehu nárokov na stravné zo Zákonníka práce a zákona o cestovných náhradách
 • špecifiká vyúčtovania tuzemských / zahraničných pracovných ciest,
 • špecifiká cestovných náhrad konateľov / spoločníkov
Ostatné zmeny v kocke
 • živnostníci a zmeny v uplatňovaní výdavkov na stravovanie od 01.01.2022
 • zmeny základných náhrad za použitie dopravných prostriedkov zamestnancom
Odpovede na otázky a diskusia

Možno by sa Vám páčilo…