Vnútorný predpis a stanovisko daňového poradcu k poskytovaniu nepeňažných benefitov v podobe stravovacích poukážok

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Praktické pomôcky a vzory

Vypracované odborné stanovisko (s „okrúhlou“ pečiatkou) daňového poradcu Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD. (vo formáte pdf) a upravovateľný vzor vnútorného predpisu (vo formáte docx), upravujúceho poskytovanie nepeňažných benefitov vo forme stravných lístkov (alebo dobitia stravovacej karty) nad rámec povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi z § 152 Zákonníka práce, ktoré sú s účinnosťou od 01.01.2022 oslobodené od dane v úhrnnej výške 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov.

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH14,50 

Popis produktu

Zvažujete využiť možnosť uplatniť oslobodenie od dane z príjmov v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2022? Chcete ušetriť hodiny práce (celkový čas potrebný na spracovanie dokumentov: 7 hodín) a potrebujete odborné stanovisko daňového poradenstva a vypracovaný vnútorný predpis?

Nie je podstatné, či ako zamestnávateľ zabezpečujete stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zmluvnom stravovacom zariadení, resp. či si zamestnanci zvolili stravovacie poukážky alebo účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. Ak chcete využiť možnosť oslobodenia od dane (až do výšky 500 € za zdaňovacie obdobie) pri nepeňažných benefitoch, ponúkame Vám vypracované odborné stanovisko (s „okrúhlou“ pečiatkou) daňového poradcu Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD. (vo formáte pdf) a vzor vnútorného predpisu (vo formáte docx), ktorý si môžete upraviť na vlastné potreby (potreba úprav je minimálna, nakoľko ide o komplexne spracovaný vnútorný predpis).

Výhodou je, že oslobodenie od dane v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) ZDP sa dá aplikovať tak na zamestnancov (vykonávajúcich prácu v pracovnom pomere), ako aj na fyzické osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru, konateľov, spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným, prokuristov, likvidátorov, nútených správcov, členom družstiev alebo komanditistom komanditných spoločností.

Čo získate zakúpením tohto produktu v cene 14,50 € bez DPH (17,40 € s DPH):

  • vypracované odborné stanovisko (s „okrúhlou“ pečiatkou) daňového poradcu Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD. (vo formáte pdf), ktorého bežná cena by bola 380 € bez DPH (456 € s DPH)
  • upravovateľný vzor vnútorného predpisu (vo formáte docx), ktorého časová náročnosť vypracovania bola cca 3 hodiny.

Možno by sa Vám páčilo…