Výkazy DPH, SV, KV – obsahová náplň, najčastejšie chyby a ich oprava

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Komplexné video školenie k výkazom DPH prináša podrobný pohľad na obsahovú náplň výkazov, najčastejšie chyby vo výkazoch a ich opravu.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hodiny a 49 min.
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 18.11.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH  VIDEO ŠKOLENIA

Daňové priznanie k DPH

 • Obsahová náplň jednotlivých riadkov v daňovom priznaní.
 • Uplatňovanie nadmerného odpočtu v rámci jednotlivých zdaňovacích období.
 • Najčastejšie chyby v daňovom priznaní k DPH – chýbajúce / vynechané údaje, objektívne / subjektívne opravy dokladov a väzba na daňové priznanie k DPH.
 • Opravy chýb v daňovom priznaní.
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie k DPH.
 • Povinnosť podať daňové priznanie k DPH osobami, ktoré nie sú platiteľmi DPH.
 • Zahraničné osoby registrované podľa § 5 ZDPH a povinnosť podať daňové priznanie k DPH.
 • Daňové priznanie k DPH pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH.
 • Praktické príklady.

Kontrolný výkaz

 • Kto je povinný a kto nie je povinný podať kontrolný výkaz k DPH.
 • Obsahová náplň jednotlivých častí kontrolného výkazu DPH a čo sa v kontrolnom výkaze neuvádza.
 • Špecifiká vykazovania pri osobitných režimoch DPH (použitý tovar, cestovné kancelárie, platitelia s osobitnou úpravou uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri zostavovaní kontrolného výkazu – opravné faktúry, „kombinované“ faktúry obsahujúce zároveň dodanie tovaru / služby a opravu základu dane, uvádzanie správnych dátumov v kontrolnom výkaze, vykazovanie údajov v nesprávnych častiach kontrolného výkazu.
 • Opravy chýb v kontrolnom výkaze (duplicitné faktúry, faktúry vystavené s nesprávnym dátumom dodania, zmena režimu DPH a zmena sadzby DPH).
 • Opravný a dodatočný kontrolný výkaz DPH.
 • Praktické príklady.

Súhrnný výkaz

 • Kto je povinný a kto nie je povinný podať súhrnný výkaz k DPH.
 • Za aké obdobie sa podáva súhrnný výkaz.
 • Zmena obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz.
 • Obsahová náplň súhrnného výkazu.
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod, call-off stock).
 • Opravy chýb v súhrnnom výkaze (nesprávne uvedené IČ DPH, chýbajúce dodávky tovarov / služieb, údaje vykázané v nesprávnom zdaňovacom období alebo údaje, ktoré nemali byť vykázané v súhrnnom výkaze vôbec).
 • Praktické príklady.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Vybrané problémy DPH v praxi + pripravovaná zmena v zákone o DPH účinná od 15.11.2021

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH52,50 
  • Videoškolenia

  Pohľadávky a záväzky

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

  cena bez DPH18,75