Opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

icon
Videoškolenia

Opravné faktúry sprava, zľava, zhora i zdola. Jednoducho dopodrobna z účtovného a daňového hľadiska!

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Školenie prebiehalo formou online prenosu; k dispozícií je videozáznam (prednáška + odpovede na otázky) + podrobné študijné materiály.

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hodiny 16 min.
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 09.06.2020

cena bez DPH18,75 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

 • vymedzenie opravnej faktúry z pohľadu zákona o DPH,
 • opravné faktúry vystavené z dôvodu opravy základu dane (§ 25 ZDPH),
 • opravné faktúry vystavené z dôvodu subjektívnej chyby (oprava chýb v pôvodnej faktúre, oprava sadzby DPH, storno faktúry z dôvodu duplicity, zmena režimu DPH, doplnenie chýbajúcich údajov alebo zmena nesprávnych údajov na pôvodnej faktúre),
 • opravné faktúry týkajúce sa dodávok z iných členských štátov,
 • osobitosti opravných faktúr z dôvodu uplatnenia zľavy, skonta, rabatu,
 • finančné dobropisy bez vplyvu na DPH (§ 25 ods. 6 zákona o DPH),
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v daňovom priznaní,
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v kontrolnom výkaze,
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v súhrnnom výkaze,
 • opravné faktúry, ktoré nemenia hodnotu pôvodnej faktúry a ich vykazovanie vo výkazoch k DPH,
 • účtovanie opravných faktúr v súvislosti so zásobami, dlhodobým majetkom, nákladmi / výnosmi,
 • správne zohľadnenie opravných faktúr v účtovníctve (bežné účtovné obdobie, závierkové účtovné prípady, upravujúce účtovné závierkové prípady),
 • praktické príklady.

 


Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Priradenie prepravy pri reťazových transakciách s tovarom v EÚ

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Daňové tipy M. Tužinského

  cena bez DPH32,50 
  • Videoškolenia

  Automobil a problémy z praxe

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH25,00