Vybrané problémy DPH v praxi + pripravovaná zmena v zákone o DPH účinná od 15.11.2021

icon
Videoškolenia

Videoškolenie sa zameriava na najčastejšie problémy a nejasnosti v oblasti DPH, ako napr. obrat na účely DPH, problematika určenia miesta dodania, chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH, nesprávne vystavené faktúry, zostavovanie výkazov, paušalizácia výdavkov.

Vo videu lektor vysvetlí i zmenu od 15.novembra 2021. S účinnosťou od 15.11.2021 sa navrhuje zaviesť do § 6 zákona o DPH oznamovacia povinnosť platiteľa DPH týkajúca sa každého bankového účtu používaného na podnikanie, ktoré je predmetom DPH, a to odo dňa, kedy sa stal platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 7 hodín a 43 min.
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 27.10.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH52,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH  VIDEO ŠKOLENIA

Prijaté zmeny v zákone o DPH účinné od 01.11.2021 a navrhované zmeny v zákone o DPH účinné od 15.11.2021

 • rozšírenie okruhu tovaru oslobodeného od dane pri jeho dovoze do tuzemska,
 • oznamovacia povinnosť v súvislosti s bankovými účtami používanými na  podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH.
Obrat na účely DPH
 • Na čo sa najčastejšie zabúda pri sledovaní obratu, čo do obratu na účely DPH patrí a čo nepatrí?
 • Sledovanie obratu po 01.01.2019.
 • Prekročenie obratu a zákonná registrácia pre DPH.
 • Oneskorená registrácia pre DPH, dofakturovanie DPH odberateľom, ktorí sú platitelia DPH a postup pri podaní DP k DPH za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH.
Určenie miesta dodania tovarov / služieb
 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby.
Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare.
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách.
Nesprávne vystavená faktúra
 • Nesprávne vystavené faktúry z pohľadu dodávateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry z pohľadu odberateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu.
 • “Opravy” chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie).
Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH
 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod).
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH.
Vybrané problémy
 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH.
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH.
 • Správne určenie základu dane.
 • Správne určenie režimu DPH.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Opravné faktúry (dobropisy/ťarchopisy) z účtovného a daňového hľadiska

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH45,00 
  • Videoškolenia

  Pohľadávky a záväzky

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50 
  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25