Opravné faktúry (dobropisy/ťarchopisy) z účtovného a daňového hľadiska

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Ako správne postupovať (daňovo / účtovne) pri oprave chýb vo faktúrach, kedy sa opravné faktúry účtujú / neúčtujú, kedy sa uvádzajú / neuvádzajú v kontrolnom výkaze, ako sa uvádzajú v daňovom priznaní, kedy nie sú „predmetom“ DPH a ako ich správne vystaviť? Aký je rozdiel medzi opravou základu dane a opravou chybnej faktúry, resp. jej stornom?

Lektor video školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia 4 hodiny 18 minút
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • tému viete sledovať postupne po častiach, zostáva uložená vo Vašom konte
 • termín natáčania: 03.09.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH45,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA:

Opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska
 • vymedzenie opravnej faktúry z pohľadu zákona o DPH,
 • opravné faktúry vystavené z dôvodu opravy základu dane (§ 25 ZDPH),
 • opravné faktúry vystavené z dôvodu subjektívnej chyby (oprava chýb v pôvodnej faktúre, oprava sadzby DPH, storno faktúry z dôvodu duplicity, zmena režimu DPH, doplnenie chýbajúcich údajov alebo zmena nesprávnych údajov na pôvodnej faktúre),
 • opravné faktúry týkajúce sa dodávok z iných členských štátov,
 • osobitosti opravných faktúr z dôvodu uplatnenia zľavy, skonta, rabatu,
 • finančné dobropisy bez vplyvu na DPH (§ 25 ods. 6 zákona o DPH),
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v daňovom priznaní,
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v kontrolnom výkaze,
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v súhrnnom výkaze,
 • opravné faktúry, ktoré nemenia hodnotu pôvodnej faktúry a ich vykazovanie vo výkazoch k DPH,
 • účtovanie opravných faktúr v súvislosti so zásobami, dlhodobým majetkom, nákladmi / výnosmi,
 • správne zohľadnenie opravných faktúr v účtovníctve (bežné účtovné obdobie, závierkové účtovné prípady, upravujúce účtovné závierkové prípady),
 • praktické príklady.

 

Možno by sa Vám páčilo…