Vlastné imanie z právneho, účtovného a daňového hľadiska

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Chceli by ste mať jasno v právnych, účtovných a daňových otázkach týkajúcich sa základného imania, ostatných kapitálových fondov alebo emisného ážia? Viete klientovi poradiť, ako „zachrániť“ spoločnosť, ako prípadne do inej spoločnosti investovať a legálne zbytočne nezdaňovať tieto transakcie? Viete, čo robiť, aby ste sa vyhli pri poskytnutí finančných prostriedkov medzi prepojenými osobami transferovému oceňovaniu? To všetko a mnoho iného sa dozviete vo videoškolení s názvom Vlastné imanie z právneho, účtovného a daňového hľadiska.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 43 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 07.11.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Základné imanie (účty 411 a 419)

 • Stručný prehľad pravidiel týkajúcich sa základného imania podľa jednotlivých právnych foriem
 • Peňažný vklad z právneho, účtovného a daňového hľadiska
 • Nepeňažný vklad z právneho, účtovného a daňového hľadiska
 • Zvýšenie základného imania z právneho, účtovného a daňového hľadiska
 • Zníženie základného imania z právneho, účtovného a daňového hľadiska

2) Ostatné kapitálové fondy (účet 413)

 • Ostatné kapitálové fondy vytvorené do 31.12.2017 – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie prerozdelenie ostatných kapitálových fondov vytvorených do 31.12.2017
 • Tvorba ostatných kapitálových fondov z vkladov spoločníkov od 01.01.2018 – právne a účtovné aspekty
 • Prerozdelenie ostatných kapitálových fondov z vkladov spoločníkov od 01.01.2018 – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie prerozdelenie ostatných kapitálových fondov tvorených od 01.01.2018
 • Ostatné účtovné prípady účtované na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy z účtovného a daňového hľadiska

3) Ostatné fondy (účty 418, 422, 423 a 427)

 • Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov – právne a účtovné aspekty
 • Nedeliteľný fond – právne a účtovné aspekty
 • Štatutárne fondy – právne a účtovné aspekty
 • Ostatné fondy – právne a účtovné aspekty

4) Zisky a straty (účty 428, 429 a 431)

 • Nerozdelený zisk minulých rokov – právne a účtovné aspekty
 • Neuhradená strata minulých rokov – právne a účtovné aspekty
 • Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – účtovné aspekty
 • Rozdelenie zisku po zdanení – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie podielov na zisku / dividend

5) Zákonný rezervný fond (účty 417 a 428)

 • Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov – právne a účtovné aspekty
 • Zákonný rezervný fond – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu

6) Stručná sumarizácia oceňovacích rozdielov (účty 414, 415 a 416)

 • Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
 • Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
 • Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

7) Sledovanie vlastného imania a možné riziká z „nezdravých“ čisiel

 • Spoločnosť v kríze
 • Záporné vlastné imanie
 • Aké sú hrozby súvisiace so záporným / nízkym vlastným imaním spoločnosti
 • Aké kroky prijať s cieľom zlepšiť výšku vlastného imania a pomer vlastného imania k záväzkom

8) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…