Tovar komplexne od A po Z z pohľadu DPH

icon
Ing. Vladimír Ozimý
icon
Videoškolenia

Školenie je venované problematike spojenej s tovarom od zahrňovania tovaru do obratu, cez pohyb tovaru do EÚ z EÚ, pohyb tovaru do tretích a z tretích štátov, výkazy SV a KV, nákup a predaj použitého tovaru, prenosy daňových povinností pri tovare, dodanie tovaru s montážou až po výnimky z premiestnenia tovaru.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 52 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 27.04.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Čo je dodaním tovaru na účely zákona a miesto dodania tovaru

Ktoré dodania tovaru idú do obratu na účely registrácie pre DPH

Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru

Dodanie tovaru v rámci EU a s tým spojené povinnosti z pohľadu DPH

 • Dodanie tovaru s prepravou z tuzemska do EU pre osobu identifikovanú pre daň v EU a daňové dopady (oslobodenie od dane, trojstranný obchod, dodanie s DPH
 • Dodanie tovaru s prepravou pre zákazníka z EU, ktorý nie je zdaniteľnou osobou (predaj tovaru na diaľku) a s tým spojené povinnosti platiteľa DPH
 • Premiestnenie tovaru na účely podnikania do iného členského štátu verzus výnimky
 • Predaj tovaru v režime call of stock do iného členského štátu
 • Priraďovanie prepravy v prípade reťazového obchodu ak prepravu vykoná prostredný subjekt

Nadobúdanie tovaru z EÚ

 • Nadobudnutie tovaru z EÚ, ktorý fyzicky končí v tuzemsku
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ, ktorý fyzicky končí v inom členskom štáte (trojstranný obchod, nadobudnutie bez splnenia podmienok trojstranného obchodu)
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ, pričom tovar bol dovezený z tretích štátov
 • Prenos daňovej povinnosti ak dodá tovar zahraničný dodávateľ z iného členského štátu alebo na území tuzemska

Výkazy platiteľa vo väzbe na dodávky a nadobúdanie tovaru (kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznanie)

Kúpa a predaj použitého tovaru ako napr. ojazdené motorové vozidlá a daňové dopady z pohľadu DPH (povinnosť záznamu)

Odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…