27.04.2023 – Tovar komplexne od A po Z z pohľadu DPH

Školenie na tému Tovar komplexne od A po Z z pohľadu DPH sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Čo je dodaním tovaru na účely zákona a miesto dodania tovaru

Ktoré dodania tovaru idú do obratu na účely registrácie pre DPH

Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru

Dodanie tovaru v rámci EU a s tým spojené povinnosti z pohľadu DPH

  • Dodanie tovaru s prepravou z tuzemska do EU pre osobu identifikovanú pre daň v EU a daňové dopady (oslobodenie od dane, trojstranný obchod, dodanie s DPH
  • Dodanie tovaru s prepravou pre zákazníka z EU, ktorý nie je zdaniteľnou osobou (predaj tovaru na diaľku) a s tým spojené povinnosti platiteľa DPH
  • Premiestnenie tovaru na účely podnikania do iného členského štátu verzus výnimky
  • Predaj tovaru v režime call of stock do iného členského štátu
  • Priraďovanie prepravy v prípade reťazového obchodu ak prepravu vykoná prostredný subjekt

Nadobúdanie tovaru z EÚ

  • Nadobudnutie tovaru z EÚ, ktorý fyzicky končí v tuzemsku
  • Nadobudnutie tovaru z EÚ, ktorý fyzicky končí v inom členskom štáte (trojstranný obchod, nadobudnutie bez splnenia podmienok trojstranného obchodu)
  • Nadobudnutie tovaru z EÚ, pričom tovar bol dovezený z tretích štátov
  • Prenos daňovej povinnosti ak dodá tovar zahraničný dodávateľ z iného členského štátu alebo na území tuzemska

Výkazy platiteľa vo väzbe na dodávky a nadobúdanie tovaru (kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznanie)

Kúpa a predaj použitého tovaru ako napr. ojazdené motorové vozidlá a daňové dopady z pohľadu DPH (povinnosť záznamu)

Odpovede na otázky účastníkov