08.02.2023 – Predaj tovaru na diaľku na území EÚ, dropshipping a predaj tovaru cez digitálne platformy

Školenie na tému Predaj tovaru na diaľku na území EÚ, dropshipping a predaj tovaru cez digitálne platformy sa uskutoční dňa 8. februára 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

  • Princípy fungovania predaja tovaru na diaľku a konkrétne príklady
  • Predaj tovaru na diaľku na území EÚ vs. predaj tovaru na diaľku dovezeného z tretích krajín
  • Dosiahnutie obratu pri predaji tovaru na diaľku v rámci EÚ a s tým spojené povinnosti zdaniteľnej osoby
  • Miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku
  • Osobitné pravidlá týkajúce sa dodania tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie a predaj tovaru na diaľku (tzv. digitálne platformy)
  • Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru.
  • Dropshipping – princípy a príklady
  • Aplikácia problematiky na praktických príkladoch