16.02.2023 – Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023

Školenie na tému Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023 sa uskutoční dňa 16. februára 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Obsah školenia aktuálne pripravujeme.