Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Video školenie je zamerané na problematiku, ktorá sa prvýkrát dotkne podávania daňového priznania k DPH za 01/2023. Platiteľ dane bude povinný vykonať opravu odpočítanej dane pri záväzkoch, ktoré sú viac ako 100 dní po splatnosti. Vo video školení lektor bližšie priblíži všetky podmienky, dôvody a spôsob ako zohľadniť opravu odpočítanej dane u odberateľa.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

  • dĺžka video školenia: 4 hod. 26 min.,
  • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
  • BONUSová pomôcka na počítanie lehôt v súvislosti s neuhradenými pohľadávkami a záväzkami na účely § 25a § 53b ZDPH,
  • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
  • termín natáčania: 16.02.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH45,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Vymedzenie nevymožiteľných pohľadávok z pohľadu zákona o DPH účinného do 31.12.2022

Vymedzenie nevymožiteľných pohľadávok z pohľadu zákona o DPH účinného od 01.01.2023

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane veriteľa – vymedzenie prípadov, na ktoré sa aplikuje legislatíva platná do 31.12.2022 (§ 25a zákona o DPH)

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane veriteľa – zmeny účinné od 01.01.2023 (§ 25a zákona o DPH)

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane dlžníka – vymedzenie prípadov, na ktoré sa aplikuje legislatíva platná do 31.12.2022 (§ 53b zákona o DPH)

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane dlžníka – zmeny – účinné od 01.01.2023 (§ 53b zákona o DPH)

Účtovanie opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Presahy opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach (opravné položky k pohľadávkam, záväzky po lehote splatnosti)

Praktické príklady

Odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…