Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie je venované problematike sledovania obratu od 01.01.2023, dôsledkom a lehotám oneskorenej registrácie pre DPH, špecifikám v prípade oneskorenej registrácie pre DPH zahraničnej osoby a povinnosťami platiteľa dane v súvislosti so zdaňovacím obdobím z dôvodu oneskorenej registrácie.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

  • dĺžka video školenia: 3 hod. 05 min.,
  • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
  • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
  • termín natáčania: 13.04.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH47,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Sledovanie obratu po zmenách účinných od 01.01.2023

Dôsledky oneskorenej registrácie pre DPH

Lehoty v prípade oneskorenej registrácie pre DPH (vymedzenie zdaňovacieho obdobia, lehota na podanie daňového priznania v prípade oneskorenej registrácie)

Špecifiká v prípade oneskorenej registrácie pre DPH zahraničnej osoby s účinnosťou od 01.01.2023

Povinnosť odviesť DPH z plnení uskutočnených počas zdaňovacieho obdobia, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH a možné alternatívy

Nárok na odpočítanie DPH z prijatých plnení použitých na uskutočnenie plnení v zdaňovacom období, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH, určenom z dôvodu oneskorenej registrácie

Odpočítanie DPH v zdaňovacom období určenom z dôvodu oneskorenej registrácie vs. odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane

Povinnosti platiteľa dane v súvislosti so zdaňovacím obdobím z dôvodu oneskorenej registrácie (výkazy, evidencia DPH…)

Praktické príklady

Odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…