06.06.2024 – Registrácia pre DPH podľa § 7 / 7a ZDPH v praxi

icon
Online školenia

Školenie na tému Registrácia pre DPH podľa § 7 / 7a ZDPH v praxi sa uskutoční dňa 06. júna 2024 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

1) Vymedzenie zdaniteľnej osoby

  • Zdaniteľná osoba z pohľadu zákona o DPH
  • Zdaniteľná osoba na účely Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

2) Registrácia osôb pre daň podľa § 7 zákona o DPH

  • Práva a povinnosti osôb v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH
  • Kedy je / nie je povinnosť registrovať sa podľa § 7 zákona o DPH
  • Výkazy, ktoré sú povinné podávať osoby registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH
  • Aplikačné problémy v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH (čo sa započítava do hodnoty nadobudnutého tovaru z IČŠ, špecifiká pri nadobúdaní nových / ojazdených vozidiel, premiestnenie tovaru z IČŠ)

3) Registrácia zdaniteľných osôb pre daň podľa § 7a zákona o DPH

  • Práva a povinnosti osôb v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH
  • Kedy je / nie je povinnosť registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH
  • Výkazy, ktoré sú povinné podávať osoby registrované pre daň podľa § 7a zákona o DPH
  • Aplikačné problémy v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH (požadovanie registrácie pre daň podľa § 7a zákona o DPH zo strany odberateľov z IČŠ, svojvoľný prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru z IČŠ na osobu, ktorá je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH)

4) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov