Tovar komplexne – účtovné a daňové problémy v praxi

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Lektor školenia priblíži problematiku spojenú s tovarom z účtovného hľadiska (oceňovanie tovaru, účtovanie tovaru spôsobom A a B, inventarizácia zásob tovaru, tvorba opravných položiek k zásobám tovaru, …) z pohľadu dane z príjmov (strata z predaja zásob tovaru a daňová uznateľnosť / neuznateľnosť, likvidácia zásob tovaru, …) a z pohľadu dane z pridanej hodnoty (bezodplatné dodanie, tovar poskytnutý ako vecné výhry do súťaží, likvidácia zásob a DPH, …).

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia:  4 hod. 44 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 09.04.2024.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Tovar z účtovného hľadiska

 • Oceňovanie tovaru
 • Účtovanie tovaru spôsobom A a B a ich špecifiká
 • Príjem a výdaj tovaru
 • Účtovanie zliav na tovare
 • Účtovanie opráv na tovare
 • Špecifiká účtovania áut u predajcov (nové / ojazdené / predvádzacie vozidlá)
 • Nehnuteľnosti ako súčasť zásob
 • Zmena zámeru účtovnej jednotky a s tým spojené preúčtovanie tovaru
 • Normy prirodzených úbytkov pri tovare
 • Inventarizácia zásob tovaru
 • Tvorba opravných položiek k zásobám tovaru
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní zásob tovaru

2) Tovar z pohľadu dane z príjmov

 • Strata z predaja zásob tovaru a daňová uznateľnosť / neuznateľnosť
 • Likvidácia zásob tovaru
 • Tovar poskytnutý ako vecné výhry do súťaží
 • Autá ako tovar u predajcov áut a s nimi spojené špecifiká

3) Tovar z pohľadu DPH

 • Bezodplatné dodanie
 • Zľavy (priame / nepriame) a skontá pri tovare z pohľadu DPH
 • Tovar poskytnutý ako vecné výhry do súťaží
 • Humanitárna pomoc
 • Krádež
 • Likvidácia zásob a DPH
 • Použitý tovar a osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare

4) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…