29.02.2024 – Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2024

Školenie na tému Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2024 sa uskutoční dňa 29. februára 2024 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Obsah školenia aktuálne pripravujeme.