Automobily / elektromobily / hybridné vozidlá – odpisovanie, uplatňovanie výdavkov a daň z motorových vozidiel

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie na tému Automobily / elektromobily / hybridné vozidlá – odpisovanie, uplatňovanie výdavkov a daň z motorových vozidiel sa uskutoční dňa 14. mája 2024 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Stručná definícia skratiek používaných palív / pohonov (BEV, PHEV, HEV, CNG, LNG, VODÍK H2)

2) Obstaranie automobilu a jeho odpisovanie

 • Zložky obstarávacej ceny pri obstaraní motorového vozidla (u platiteľa / neplatiteľa DPH)
 • Odpisovanie motorového vozidla – účtovné odpisy
 • Odpisovanie motorového vozidla – daňové odpisy v závislosti od druhu paliva / pohonu
 • Technické zhodnotenie motorového vozidla
 • Prídavné a výmenné zariadenia z účtovného a daňového hľadiska
 • Luxusné motorové vozidlá a ich odpisovanie

3) Náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku, prenajatého alebo vypožičaného na základe zmluvy o výpožičke

 • Pohonné látky (kniha jázd, satelitný prístroj sledovania prevádzky vozidla, paušalizácia 80 / 20)
 • Osobitosti uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky pri nákladných motorových vozidlách a pracovných mechanizmoch
 • Problémy s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky pri elektronických plug-in hybridných alebo hybridných motorových vozidlách
 • Účtovanie elektrickej energie použitej na nabíjanie elektromobilov a plug-in hybridných alebo hybridných motorových vozidiel
 • Opravy a udržiavanie
 • Dôkazná núdza počas daňovej kontroly pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20) z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH
 • Skúsenosti z daňových kontrol v súvislosti s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20)

4) Sumarizácia daňových zvýhodnení (daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, správne poplatky) v závislosti od druhu paliva:

 • BEV
 • PHEV
 • HEV
 • CNG
 • LNG
 • VODÍK H2

5) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…