Daň z motorových vozidiel za rok 2023 v praktických príkladoch

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie je zamerané na problematiku dane z motorových vozidiel od teoretického vymedzenia základných pojmov, cez sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie, preddavky na daň a platenie dane po praktické informácie.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 9 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • BONUS: tabuľka na výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel a preddavkov na daň z motorových vozidiel s automatickými prepočtami v MS Excel-i, ktorú je možné použiť na výpočet predpokladanej dane a preddavkov na daň k 01.01.2024.
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 12.01.2024.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA:

1) Vymedzenie základných pojmov

 • predmet dane
 • oslobodenie od dane
 • daňovník

2) Základ dane a sadzby dane z motorových vozidiel

 • kategórie vozidiel a základ dane z motorových vozidiel
 • vymedzenie pojmov najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a celková hmotnosť
 • ročné sadzby dane pre motorové vozidlá
 • ročné sadzby dane pre motorové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves
 • úprava ročnej sadzby dane (zníženie / zvýšenie ročnej sadzby dane)
 • úprava ročnej sadzby dane pre hybridné motorové vozidlá, vozidlá s pohonom na CNG a LNG a vozidlá na vodíkový pohon
 • úprava ročnej sadzby dane pre vozidlá používané v rámci kombinovanej prepravy
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

3) Vznik daňovej povinnosti

 • základné pravidlo vzniku daňovej povinnosti
 • vznik daňovej povinnosti u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie
 • vznik daňovej povinnosti, ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane

4) Zánik daňovej povinnosti

 • základné pravidlá zániku daňovej povinnosti
 • vybrané prípady zániku daňovej povinnosti u FO (ukončenie podnikania, prerušenie podnikania, úmrtie daňovníka)
 • vybrané príklady, kedy nedochádza k zániku daňovej povinnosti
 • oznamovacia povinnosť daňovníka (FO)
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

5) Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

 • vymedzenie zdaňovacieho obdobia
 • lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a obsahová náplň daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

6) Preddavky na daň a platenie dane

 • výpočet dane z motorových vozidiel
 • splatnosť a platba dane z motorových vozidiel
 • preddavky na daň z motorových vozidiel a ich výpočet (pravidlá a postup pri výpočte tzv. predpokladanej dane)
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

7) Praktické problémy týkajúce sa ťahačov a návesov

8) Praktické informácie na záver

 • daň z motorových vozidiel z pohľadu dane z príjmov (kedy ide o daňovo uznaný výdavok a kedy naopak nejde o daňovo uznaný výdavok)
 • daň z motorových vozidiel z pohľadu DPH
 • preddavky na daň z motorových vozidiel a ich výpočet (pravidlá a postup pri výpočte tzv. predpokladanej dane)
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe
 • miesto dodania služby spočívajúcej v poskytnutí nájmu dopravných prostriedkov
 • finančný prenájom vs. operatívny prenájom z pohľadu zrážkovej dane z príjmov

9) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Diáre

  Diár správneho účtovníka 2024

  cena bez DPH/ ks15,75 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Výpočet základu dane 2023

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH15,00 
  • Videoškolenia

  Daňové priznanie k DzP PO podnikateľského subjektu za rok 2023

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50