Rady, tipy a najčastejšie chyby naprieč účtovou osnovou

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie na tému Rady, tipy a najčastejšie chyby naprieč účtovou osnovou vychádza z praktických skúseností lektora, s ktorými sa stretáva vo svojej praxi a ktoré sú často predmetom otázok v rámci účtovného / daňového poradenstva. Lektor sa stručne, výstižne a k veci vyjadrí k vybraným problémom tak z účtovného, ako aj z daňového (daň z príjmov, DPH) hľadiska.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod. 29 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 10.05.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH60,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Dlhodobý nehmotný majetok

 • Príklady dlhodobého nehmotného majetku
 • Uvedenie dlhodobého nehmotného majetku do užívania
 • Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku
 • Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku
 • Dlhodobý nehmotný majetok z pohľadu DPH
 • Problematika zrážkovej dane z príjmu v súvislosti s licenčnými poplatkami

Dlhodobý hmotný majetok

 • Príklady dlhodobého hmotného majetku
 • Uvedenie dlhodobého hmotného majetku do užívania
 • Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
 • Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku
 • Finančný prenájom ako jedna z možností obstarania dlhodobého hmotného majetku
 • Špecifiká pri účtovaní pozemkov
 • Dlhodobý hmotný majetok z pohľadu DPH

Investície do cenných papierov, podielov a podielových fondov

 • Účtovanie investícií (061, 062, 063, 069)
 • Krátkodobé investície (vybrané účty účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok)
 • Prvotné a „následné“ ocenenie investícií
 • Špecifiká súvisiace s podielovými fondami

Účtovanie pôžičiek a najčastejšie chyby pri ich účtovaní

 • Krátkodobé prijaté pôžičky
 • Krátkodobé poskytnuté pôžičky
 • Dlhodobé prijaté pôžičky
 • Dlhodobé poskytnuté pôžičky
 • Pôžičky z pohľadu dane z príjmov
 • Pôžičky z pohľadu DPH

Zásoby

 • Účtovanie zásob (A/B, zásoby účtované priamo do spotreby)
 • Špecifiká účtovania zvierat
 • Špecifiká účtovania áut u predajcov (nové / ojazdené / predvádzacie vozidlá)
 • Nehnuteľnosti ako súčasť zásob
 • Normy prirodzených úbytkov
 • Zásoby z pohľadu dane z príjmov
 • Zásoby z pohľadu DPH

Poskytnuté / Prijaté preddavky

 • Účtovanie preddavkov v závislosti od účelu ich poskytnutia / prijatia
 • Preddavky v cudzej mene
 • Odpis „nedobytných“ poskytnutých preddavkov
 • Preddavky z pohľadu DPH

Účtovanie DPH

 • Účtovanie DPH ako súčasti obstarávacej ceny majetku
 • Účtovanie DPH do nákladov
 • Účtovanie DPH pri samozdanení
 • Účtovanie povinnosti odvodu DPH / nároku na odpočet DPH v rámci AE
 • Účtovanie dorubu DPH pri daňovej kontrole

Vybrané problémy

 • Účet 261 – Peniaze na ceste v praxi
 • Nerovnomerne rozvrhnuté nájomné a časové rozlíšenie nákladov / výnosov
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní nákladov a výnosov (511 vs. 518, 512 vs. 518, 548, 601 vs. 602, 602 vs. 604)
 • Účtovanie pri rozdelení zisku / úhrade straty z pohľadu spoločnosti i spoločníka, ktorý je PO
 • Účtovanie platieb prostredníctvom debetných platobných kariet
 • Stručne k účtovaniu zákazkovej výroby / zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj / nehnuteľnosti určenej na predaj / nehnuteľnosti ako zásob vlastnej výroby

Zmena účtovných zásad a účtovných metód

Oprava chýb v účtovníctve

Odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…