Nehnuteľnosti z pohľadu DPH

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Videoškolenie je zamerané na problematiku nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty. Lektor v rámci videoškolenia priblíži predaj nehnuteľnosti z pohľadu DPHtransakcie spojené s nehnuteľnosťami – nájom, podnájom, ubytovacie služby a pod., uplatňovanie nároku na odpočet DPH a úpravu odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod. 20 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 14.11.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Predaj nehnuteľnosti z pohľadu DPH a režim DPH

 • Predaj samostatného pozemku z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku, na ktorom stojí stavba z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku, na ktorom sa nachádzajú inžinierske stavby (napr. pozemné komunikácie, oplotenie a pod.) z pohľadu DPH
 • Predaj súboru pozemkov (z ktorých niektoré sú zastavané budovami a niektoré inžinierskymi stavbami) z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku so stavbou, ktorá sa má demolovať / prestavať / je nefunkčná alebo ide o ruinu stavby z pohľadu DPH
 • Pozemok a stavba ako predmet finančného prenájmu
 • Príležitostný predaj nehnuteľnosti z pohľadu DPH
 • Judikatúra ESD v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa nehnuteľností

2) Ďalšie transakcie spojené s nehnuteľnosťami z pohľadu DPH

 • Nájom nehnuteľnosti – oslobodenie od DPH / bežný režim DPH
 • Podnájom nehnuteľnosti – oslobodenie od DPH / bežný režim DPH
 • Ubytovacie služby – rozlišujúce znaky v porovnaní s prenájmom a sadzby DPH uplatňované pri ubytovacích službách
 • Vecné bremeno z pohľadu DPH
 • Služby spojené s nehnuteľnosťami a miesto dodania služby (§ 16 zákona o DPH)
 • Bezodplatne poskytnuté právo užívať nehnuteľnosť
 • Bezodplatne odovzdané inžinierske stavby mestám a obciam alebo iným osobám – chodníky, cesty, rozvody sietí a ich prípojky

3) Uplatňovanie nároku na odpočet DPH v súvislosti s nehnuteľnosťami

 • Byty a rodinné domy
 • Apartmány v bytových domoch
 • Ateliéry v bytových domoch
 • Apartmány v apartmánových domoch
 • Ostatné stavby
 • Technické zhodnotenie
 • Opravy nehnuteľností
 • Zmluva o výpožičke v súvislosti s nehnuteľnosťami

4) Úprava dane odpočítanej pri nehnuteľnostiach v príkladoch

 • Zmena účelu použitia pri nehnuteľnostiach
 • Zmena rozsahu použitia pri nehnuteľnostiach
 • Viacnásobná zmena účelu / rozsahu použitia pri nehnuteľnostiach počas kalendárneho roka
 • Viacnásobná zmena účelu / rozsahu použitia pri nehnuteľnostiach počas viacerých rokov
 • Opravy a technické zhodnotenie a ich zohľadnenie / nezohľadnenie pri úprave odpočítanej dane

5) Vybrané problémy z praxe

 • Dodanie nehnuteľnosti a povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH
 • FO a predaj nehnuteľností – kedy nakladá so svojim majetkom a kedy koná ako zdaniteľná osoba
 • Úmrtie platiteľa DPH a nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku
 • Preradenie nehnuteľnosti z obchodného majetku FO do súkromného vlastníctva
 • Pozastavenie živnosti a vplyv / dôsledky na platiteľstvo DPH so zameraním na nehnuteľnosti
 • Zrušenie registrácie za platiteľa DPH v prípade FO
 • Zrušenie registrácie za platiteľa DPH v prípade PO

 6) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…