Mikrodaňovník v praktických príkladoch a jeho prvé daňové priznanie k DzP PO

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Čaká Vás prvé daňové priznanie k DzP PO za rok 2021 u mikrodaňovníka?

Vo videoškolení lektor vysvetlí ako vyplniť daňové priznanie mikrodaňovníkovi a zhrnie na čo si dávať pozor. Nezabudneme ani na výhody / nevýhody mikrodaňovníkov a možnosti k zmene stavu daňovník a mikrodaňovník počas viacerých zdaňovacích období.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 22 minút
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 18.02.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH45,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Mikroúčtovná jednotka
 • vymedzenie mikroúčtovnej jednotky
 • špecifiká účtovania v mikroúčtovnej jednotke
2) Vymedzenie mikrodaňovníka – kto musí / môže / nemôže byť mikrodaňovníkom
 • maximálna výška zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka,
 • závislé osoby, kontrolované transakcie a mikrodaňovník,
 • ostatné podmienky
 • mikrodaňovník a platiteľ DPH
 • mikroúčtovná jednotka vs. mikrodaňovník
 • SZČO v postavení mikrodaňovníka
3) Špecifiká zdaňovania u mikrodaňovníka v praktických príkladoch
 • odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 • odpis pohľadávok
 • uplatňovanie odpočtu daňovej straty

4) Ako na prvé daňové priznanie mikrodaňovníka

 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam a odpis pohľadávok, ktoré vznikli pred 01.01.2021
 • odpisovaný majetok obstaraný pred 01.01.2021
 • uplatňovanie odpočtu daňových strát pri podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021
5) Vybrané problémy aplikačnej praxe
 • získanie, stratenie a znovunadobudnutie statusu mikrodaňovníka v rôznych zdaňovacích obdobiach a s tým spojené praktické problémy
 • voľba spôsobu zdaňovania príjmov u FO
 • ako nebyť mikrodaňovníkom

 

Možno by sa Vám páčilo…