13.10.2023 – Krátkodobý a dlhodobý finančný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (ÚS 06 a 25, metóda vlastného imania, preceňovanie finančného majetku, virtuálne meny, podielové fondy, futurity / swapy)

Školenie na tému Krátkodobý a dlhodobý finančný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (ÚS 06 a 25, metóda vlastného imania, preceňovanie finančného majetku, virtuálne meny, podielové fondy, futurity / swapy) sa uskutoční dňa 13. októbra 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA, audítorka

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Obsah školenia aktuálne pripravujeme.