Jednoosobové a malé s.r.o. – vybrané problémy z praxe

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Lektor sa v rámci školenia venuje viacerým špecifikám a problémom jednoosobových a malých s.r.o., napr. aké sú ich právne / účtovné a daňové špecifiká; ako pristúpiť k transakciám medzi s.r.o. a spoločníkom / konateľom, zmluvné vzťahy s.r.o. s inými SZČO (pracovné oblečenie pre živnostníkov, ktorí vykonávajú práce pre s.r.o., použitie automobilu s.r.o. v zmluvnom vzťahu so SZČO, nesprávne uzatvorené zmluvy so SZČO), špecifické postavenie vypomáhajúcich osôb + ďalšie často sa vyskytujúce problémy a otázky.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod. 10 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 26.09.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1)  Úvod

 • právne / účtovné a daňové špecifiká jednoosobovej s.r.o, výhody / nevýhody
 • SZČO vs. jednoosobová s.r.o.
2)  Pokladnica v s.r.o. – večný problém
 • ako vyriešiť chýbajúce peniaze v pokladnici s.r.o.
 • ako riešiť vysoký stav v pokladnici
 • ako riešiť výbery spoločníka počas roka a ich účtovanie
 • vklady a „dotácie“ (pôžičky) spoločníka vlastnej s.r.o.
3)  O aké náklady by ste nemali v s.r.o. prísť
 • automobil a iné dopravné prostriedky
 • pracovné cesty spoločníka / konateľa s.r.o. (trvalé bydlisko, miesto výkonu práce, sídlo spoločnosti, virtuálne sídlo…)
 • sú príležitostné príjmy „mŕtve“ alebo čím sa dajú nahradiť
 • kúpno-predajné zmluvy
 • bezriziková uznateľnosť nákladov
 • iný uhol pohľadu
4)  Vzájomné transakcie medzi s.r.o. a spoločníkom / konateľom
 • kedy Vám hrozí transferové oceňovanie a ako sa s ním vysporiadať po zmene Usmernenia MF SR?
 • obchody medzi SZČO a s.r.o, v ktorej je táto SZČO spoločníkom a iné kombinácie medzi SZČO a „jeho“ s.r.o.
 • jednoosobová s.r.o. a čierna práca
 • súkromné použitie / potreba u spoločníka / konateľa
 • podiely na zisku a „nevyberanie“ si podielu na zisku, preddavky na podiely na zisku, zápočet podielov na zisku
 • prechod SZČO na s.r.o. v skratke – námety a odporúčania
5)  Zmluvné vzťahy s.r.o. s inými SZČO
 • pracovné oblečenie pre živnostníkov, ktorí vykonávajú práce pre s.r.o.
 • použitie automobilu s.r.o. v zmluvnom vzťahu so SZČO
 • nesprávne uzatvorené zmluvy so SZČO

6)  Špecifické postavenie vypomáhajúcich osôb

 • vypomáhajúce osoby bez nároku na odmenu – kedy nejde o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie
 • je možné zabezpečiť stravovanie aj pre vypomáhajúce osoby
 • materiálne zabezpečenie vypomáhajúcich osôb (dopravný prostriedok, výpočtová technika, mobilný telefón, pracovné oblečenie) z pohľadu dane z príjmov a DPH

7)  Sledovanie vlastného imania a možné riziká z „nezdravých“ čisiel

8)  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…