Špecifiká účtovania vo výrobnom podniku a účtovanie zákazkovej výroby

icon
Ing. Mária Cvečková, CA
icon
Videoškolenia

Lektorka školenia sa vo videu venuje témam ako napríklad: zásoby v podvojnom účtovníctve, výrobný proces a jeho priebeh, účtová skupina 11, 12 a 13, opravné položky k zásobám, zákazková výroba podľa § 30 PÚP ako forma výrobného procesu a nechýbajú ani ilustratívne príklady na účtovanie zásob vlastnej výroby a účtovanie nehnuteľnosti na predaj.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA, audítorka

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 13 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 06.09.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH55,00 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Zásoby v podvojnom účtovníctve

 • definícia, klasifikácia
 • oceňovanie nakupovaných zásob
 • oceňovanie vyskladňovaných zásob
 • spôsoby obstarania zásob
 • väzby spôsobu obstarania a oceňovania zásob
 • použitie reálnej hodnoty
 • zníženie hodnoty zásob
 • analytická evidencia zásob
 • inventarizácia zásob a inventarizačné rozdiely

2) Účtová skupina 11 – Materiál

 • materiál na ceste, materiál na sklade
 • drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou do 1700 eur, resp. nad 1700 eur

3) Výrobný proces a jeho priebeh

 • vstupy
 • vznik nákladov
 • členenie nákladov (druhové a účelové)
 • priame a nepriame náklady
 • sledovanie nákladov v rámci manažérskeho účtovníctva
 • kalkulácia nákladov
 • použitie a význam kalkulácií
 • metódy kalkulácie

4) Účtovanie o zásobách

 • Účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby
  • nedokončená výroba – stav a pohyb, účtovanie spôsobom A / B – vysvetlenie, ilustratívne príklady, problémy z praxe
  • vlastné výrobky, osobitne vysvetlenie účtovania vlastných výrobkov pri nehnuteľnostiach určených na predaj podľa § 30d odsek 6 vrátane ocenenia vlastných výrobkov (nehnuteľností) určených na predaj
 • Účtová skupina 13 – Tovar
  • obstaranie tovaru, tovar na sklade a predajni
  • nehnuteľnosti určené na predaj verzus nehnuteľnosti určené na používanie účtovnou jednotkou (nehnuteľnosti odpisované), účtovanie v procese výstavby a účtovanie predaja výrobkov

5) Opravné položky k zásobám

 • indikátory ich tvorby
 • spôsob účtovania
 • prípadne zrušenia / zúčtovania
 • opodstatnenosť opravných položiek vo vzťahu k vernému obrazu účtovníctva a ocenenia majetku (aktív)

6) Ilustratívne príklady na:

 • účtovanie zásob vlastnej výroby
 • účtovanie nehnuteľnosti na predaj

7)  Zákazková výroba podľa § 30 PÚP ako forma výrobného procesu

 • podstata, chápanie, aplikácia u zhotoviteľa
 • rozpočtované náklady a zmluvné výnosy v zákazkovej výrobe
 • metódy určenia stupňa rozpracovanosti
 • zisková zákazka, stratová zákazka, rezerva zo stratovej zákazky
 • aplikácia metód na príkladoch

8) Účtovanie zákazkovej výroby

9) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Automobil v podnikaní – účtovné a daňové aspekty

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

  icon
  Ing. Mária Cvečková, CA
  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Rekapitulácia zmien v oblasti miezd v priebehu roka 2023

  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH40,00