Automobil v podnikaní – účtovné a daňové aspekty

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Lektor školenia priblíži problematiku vyčíslenia nepeňažného príjmu zamestnanca / konateľa / spoločníka pri používaní automobilu aj na súkromné účely, kedy je / nie je možné použiť priemernú cenu pohonných látok vyhlásenú ŠÚ SR, aké sú formy obstarania automobilu alebo ako vykonať opravu odpočítanej DPH pri zmene rozsahu použitia automobilu aj na súkromné účely.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 53 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • BONUSový materiál: vzor Internej smernice o nepoužívaní vozidla na súkromné účely,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 06.06.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH60,00 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku, prenajatého alebo vypožičaného na základe zmluvy o výpožičke

 • Pohonné látky (kniha jázd, satelitný prístroj sledovania prevádzky vozidla, paušalizácia 80 / 20)
 • Osobitosti uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky pri nákladných motorových vozidlách a pracovných mechanizmoch
 • Problémy s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky pri elektronických plug-in hybridných alebo hybridných motorových vozidlách
 • Opravy a udržiavanie
 • Dôkazná núdza počas daňovej kontroly pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované  pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20) z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH
 • Skúsenosti z daňových kontrol v súvislosti s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20)

Obstaranie automobilu kúpou

 • Obstaranie motorového vozidla kúpou a jeho účtovanie
 • Zložky obstarávacej ceny pri obstaraní motorového vozidla kúpou (u platiteľa / neplatiteľa DPH)
 • Odpisovanie motorového vozidla – účtovné a daňové odpisy
 • Technické zhodnotenie motorového vozidla
 • Prídavné a výmenné zariadenia z účtovného a daňového hľadiska
 • Luxusné motorové vozidlá a ich odpisovanie
 • Režim DPH pri obstaraní automobilu kúpou
 • Kúpa / predaj nového automobilu z / do iného členského štátu a s tým spojené práva a povinnosti
 • Špecifiká obstaranie ojazdeného motorového vozidla
 • Predaj automobilu z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH
 • Trvalé poškodenie (škoda) z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH

Obstaranie automobilu formou autoúveru

 • Obstaranie motorového vozidla formou autoúveru a jeho účtovanie
 • Zložky obstarávacej ceny pri obstaraní motorového vozidla formou finančného prenájmu (u platiteľa / neplatiteľa DPH)
 • Odpisovanie motorového vozidla obstaraného formou autoúveru – účtovné a daňové odpisy
 • Luxusné motorové vozidlá a ich odpisovanie
 • Autoúver a režim DPH
 • Daň z motorových vozidiel v prípade automobilu obstaraného formou autoúveru

Operatívny prenájom automobilu

 • Účtovanie operatívneho prenájmu
 • Osobitosti operatívneho prenájmu z pohľadu dane z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, luxusné motorové vozidlá a uplatňovanie nákladov do daňových výdavkov, zrážková daň, odkúpenie predmetu operatívneho prenájmu, zdaňovanie príjmu u FO – prenajímateľa)
 • Režim DPH pri operatívnom prenájme
 • Daň z motorových vozidiel v prípade operatívneho prenájmu
 • Uplatňovanie daňových odpisov u prenajímateľa

Krátkodobý prenájom

 • Účtovanie krátkodobého prenájmu
 • Osobitosti krátkodobého prenájmu z pohľadu dane z príjmov príjmov (daňová uznateľnosť výdavkov, zrážková daň, zdaňovanie príjmu u FO – prenajímateľa)
 • Režim DPH pri krátkodobom prenájme
 • Daň z motorových vozidiel v prípade krátkodobého prenájmu
 • Uplatňovanie daňových odpisov u prenajímateľa

Výpožička motorového vozidla

 • Špecifiká zmluvy o výpožičke
 • Výpožička motorového vozidla a daňové dôsledky z pohľadu dane z príjmov
 • Výpožička motorového vozidla a daňové dôsledky z pohľadu DPH

Poskytnutie automobilu aj na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka

 • Formy poskytnutia automobilu na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka (dohoda o používaní automobilu aj na súkromné účely zamestnanca, krátkodobá výpožička, krátkodobý prenájom)
 • Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca / konateľa / spoločníka pri používaní automobilu aj na súkromné účely zamestnanca
 • Pohonné látky a automobil používaný aj na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka
 • Problematika DPH pri súkromnom využívaní automobilu aj na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka (bezodplatné dodanie služby / pomerné odpočítanie DPH)
 • Úprava odpočítanej dane (§ 54d ZDPH), pri zmene rozsahu použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie

Vybrané problémy

 • Palivové karty a režim DPH
 • Spätný finančný prenájom motorového vozidla

Špecifiká uplatňovania výdavkov v súvislosti s použitím motorového vozidla u SZČO

 • Motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku
 • Motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku
 • Daň z motorových vozidiel

Súkromné motorové vozidlá použité na služobné cesty

 • Základné predpoklady použitia motorového vozidla zamestnanca / konateľa / spoločníka na služobné účely
 • Preukazovanie výdavkov na spotrebované pohonné látky (doklad o kúpe pohonných látok, priemerná cena vyhlásená ŠÚ SR)
 • Administratívne povinnosti v súvislosti s použitím súkromných motorových vozidiel použitých na služobné cesty

Odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…