Interná smernica o nepoužívaní vozidla na súkromné účely

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Praktické pomôcky a vzory

Vzor Internej smernice o nepoužívaní vozidla na súkromné účely, ktorý možno zaradiť medzi nepriame dôkazy ako argumentovať alebo preukazovať pomer / rozsah použitia vozidla na podnikanie. Interná smernica je vo formáte WORD.

Po zakúpení obdržíte spolu so vzorom internej smernice aj E-book Dôkazná núdza pri preukazovaní pomeru / rozsahu použitia motorového vozidla na podnikanie.

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH9,00 

Popis produktu

Veľa daňovníkov využíva postup vyplývajúci z § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 zákona o dani z príjmov a do daňových výdavkov si spotrebované pohonné látky uplatňuje vo forme paušálnych výdavkov (do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne). V prípade daňovej kontroly však týmto rozhodnutím daňovník sám seba dostáva do dôkaznej núdze ako preukázať pomer / rozsah použitia vozidla na podnikanie, ktorý je povinný preukázať tak na účely zákona o dani z príjmov, ako aj na účely zákona o dani z pridanej hodnoty.

Argumentovať alebo preukazovať pomer použitia vozidla na podnikanie môžete nielen priamymi dôkazmi (kniha jázd, satelitný systém sledovania prevádzky vozidla), ale aj nepriamymi dôkazmi. Medzi nepriame dôkazy možno zaradiť aj Internú smernicu o nepoužívaní vozidla na súkromné účely.


ODPORÚČAME: Zároveň dávame do pozornosti video záznam zo školenia Automobil v podnikaní – účtovné a daňové aspekty, v ktorom sa o. i. venujeme aj vyššie spomenutej problematike dôkaznej núdze pri preukazovaní pomeru / rozsahu použitia automobilu aj na podnikanie. Vzor tejto internej smernice o nepoužívaní vozidla na súkromné účely je súčasťou materiálov k video záznamu zo školenia. Ak preferujete videovzdelávanie, smernicu si samostatne nemusíte objednávať, stačí si objednať videoškolenie, ktoré smernicu už obsahuje.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Videoškolenia

  Automobil v podnikaní – účtovné a daňové aspekty

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH60,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Výpočet základu dane 2022

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH15,00