Dokumentácia GDPR k osobným údajom pred, počas a po COVID19 + VZORY

icon
Videoškolenia

Video školenie na tému „Dokumentácia GDPR k osobným údajom pred, počas a po COVID-19“!

Súčasťou video školenia sú DOKUMENTY a VZORY, pričom lektor vysvetľuje, ako ich implementovať do svojej podnikateľskej praxe.

Video školenie popisuje potrebnú dokumentáciu, dôvody jej prijatia, aplikačné problémy a postup Úradu na ochranu osobných údajov pri výkone kontroly. Lektor neprechádza dopodrobna právny rámec GDPR, ale sprostredkúva praktické skúsenosti z advokátskej praxe a súdnych sporov.

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hodiny
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 26.06.2020

cena bez DPH50,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Dokumenty, ktoré obdržíte:

– preukázateľný súhlas dotknutej osoby podľa článku 7 nariadenia GDPR,

– preukázateľne splnenú  informačnú povinnosť voči zákazníkom podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

– písomné oboznámenie zamestnancov o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 a nasl. nariadenia GDPR,

– písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom podľa článku 28 nariadenia GDPR,

– písomné záznamy o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 nariadenia GDPR,

– písomné poverenie zamestnancov podľa článku 32 ods. 4 nariadenia GDPR,

– prijatie primeraných technických a organizačných opatrení podľa článku 32 nariadenia GDPR,

– prílohy k opatreniam, najmä:

 • Evidencia pridelených kľúčov,
 • Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti,
 • Zoznam poverených osôb,
 • Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení,
 • Zoznam aktív a všetkých miest prepojenia sietí,

– písomné vzorové oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia GDPR,

– posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov resp. analýza spracúvania osobných údajov podľa článku 35 nariadenia GDPR.

 

Videoškolenie je zamerané na:

– vymenovanie, vysvetlenie a poskytnutie povinnej dokumentácie GDPR,

– ako prebieha kontrola, čo sa Úradu predkladá a aké pokuty sa ukladajú,

– odporúčania a praktické skúsenosti ako mať všetko v súlade s novou právnou úpravou v oblasti GDPR.

 

Školenie prebiehalo formou online prenosu; k dispozícií je videoškolenie + vzory dokumentov ku GDPR, ktoré lektor vysvetľuje vo videoškolení.

 


Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Právne minimum pre účtovníkov

  cena bez DPH55,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Štatút zamestnaneckej súťaže

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH7,50