Právne minimum pre účtovníkov

icon
Videoškolenia

Od každého účtovníka sa akosi automaticky očakáva, že je odborníkom nielen na dane a účtovníctvo, personalistiku a mzdy, ale je aj odborník na právo, ochranu osobných údajov či BOZP.

Nová téma online/video školenia zahŕňa  „Právne minimum pre účtovníkov„, t.j. to, čo je dobré, aby účtovník vedel a zorientoval sa v základnej právnej problematike. Riešiť budeme rozdiely medzi zmluvou uzatvorenou podľa Obchodného či Občianskeho zákonníka / aké sú výhody a nevýhody jednoosobových s.r.o.,/ chyby v pracovno – právnych vzťahoch / základné dokumenty ako jednorazové splnomocnenie, generálna plná moc, preberací protokol / vymáhanie škody a trestnoprávne súvislosti spôsobené nesprávnym výkonom účtovníctva / základné zmluvy (kúpna zmluva, predaj podniku, zmluva o pridelení služobného automobilu na súkromné účely a pod).

Bonusom sú VZORY, ktoré účastník obdrží na stiahnutie:

 • vzory, návody a odporúčania v oblasti pracovného práva (36 vzorov)
 • vzory, návody a odporúčania v oblasti GDPR (19 vzorov)
 • vzory, návody a odporúčania k štátnym orgánom (9 vzorov)
 • vzory, návody a odporúčania v záväzkových vzťahoch (10 vzorov)

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hodín 19 minút
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály k téme Právne minimum pre účtovníkov
 • bonusové vzory na stiahnutie
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 18.11.2020

Cena video školenia: 55 € bez DPH (66 € s DPH)

Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH55,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH  VIDEO ŠKOLENIA:

Ako a aké zmluvy a dohody uzatvárať

 • medzi účtovníkom a zamestnávateľom,
 • medzi zamestnancom a zamestnávateľom a pod.,
 • kedy uzatvoriť zmluvu podľa Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka,
 • inominátna zmluva,
 • príkazná / mandátna zmluva vs. závislá práca,
 • zmluva o výkone funkcie (prečo a kedy ju uzatvoriť; rozdiel z mandátnou zmluvou o výkone funkcie konateľa v s.r.o.).

Vymáhanie škody a trestnoprávne súvislosti spôsobené nesprávnym výkonom účtovníctva.

Špecifiká jednoosobovej s.r.o.

 • pracovný pomer v jednoosobovej s.r.o.,
 • výhody / nevýhody jednoosobovej s.r.o.

Najčastejšie chyby v pracovno – právnych vzťahoch

 • neplatná výpoveď,
 • porušenie pracovnej disciplíny,
 • hmotná zodpovednosť zamestnancov a škody spôsobené zamestnancami zamestnávateľovi,
 • dovolenka,
 • konkurenčná doložka,
 • vybrané zrážky zo mzdy.

Základné dokumenty a najčastejšie chyby v praxi

 • splnomocnenie (konateľom alebo spoločnosťou zastúpenou konateľom; generálna plná moc vs. jednorazové plnomocenstvo),
 • preberací protokol (napr. o odovzdaní účtovnej dokumentácie),
 • overovanie totožnosti nového klienta (konateľa) vs. GDPR.

Vybrané transakcie a ich základné znaky

 • kúpna zmluva vs. zmluva o predaji podniku,
 • zmluva o dobrovoľníckej činnosti – kedy áno / nie,
 • zmluva o použití súkromného automobilu na služobnú cestu,
 • zmluva o pridelení služobného automobilu na súkromné účely / potreby zamestnanca,
 • zmluva o výpožičke,
 • zmluva o pôžičke.

GDPR minimum pre účtovníctvo a personalistiku.

Možno by sa Vám páčilo…