Vybrané problémy DPH a pripravované zmeny v DPH

icon
Videoškolenia

Videoškolenie na tému „Vybrané problémy DPH a pripravované zmeny v DPH“ približuje problematiku správneho určenia miesta dodania, chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH, chyby pri zostavovaní výkazov, správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH, paušalizáciu výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH, zavedenie fikcie odpisovania tovaru a nevynecháva ani zmeny v DPH od nového roka 2021.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hodín 55 minút
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály k téme Vybrané problémy DPH
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 27.10.2020

Cena video školenia: 60 € bez DPH (72 € s DPH)

Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH60,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby.

Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare.
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách.
 • Nesprávne vystavené faktúry a čo z toho vyplýva.

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod).
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH.

Vybrané problémy

 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH.
 • Správne určenie základu dane a režimu DPH
 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH.
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.

Vybrané najdôležitejšie schválené / pripravované zmeny v DPH od 01.01.2021 a od 01.07.2021 v kocke

 • Zavedenie možnosti opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane uskutočňujúci tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a s tým súvisiace zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň na strane dlžníka.
 • Zmeny týkajúce sa zásielkového predaja tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie).
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 €.
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené povinnosti.

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Jednoosobové a malé s.r.o. v roku 2020 – účtovné a daňové problémy z praxe

  cena bez DPH45,00 
  • Videoškolenia

  Opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

  cena bez DPH18,75