Dlhodobý majetok v praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

icon
Ing. Vladimír Ozimý
icon
Videoškolenia

S lektorom Ing. Ozimým sme pre Vás pripravili video školenie zamerané na problematiku dlhodobého majetku. Lektor sa zameriava na jeho obstaranie (finančný prenájom vs. operatívny lízing z pohľadu DPH), zaradenie, technické zhodnotenie, odpisy (účtovne vs. daňovo, odpisy u mikrodaňovníka, odpisy prebytkov, limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle…), vyradenie a priblíži daňové výdavky, ktoré s majetkom súvisia.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hod. 26 minút
 • študijné materiály od lektora na stiahnutie
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 26.04.2022

cena bez DPH55,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu:
 • účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu,
 •  predčasné odkúpenie predmetu lízingu,
 •  postúpenie lízingu a problémy v praxi,
 •  odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania,
 •  spätný lízing a DPH,
 • lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou).
Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu:
 • prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok,
 •  vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku,
 •  úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena,
 •  prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť).
Zaraďovanie majetku:
 • deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia,
 • definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku.
Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely:
 • účtovné hľadisko,
 • daňové hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania),
 • mikrodaňovník a pohľad na odpisovanie hmotného majetku,
Zaraďovanie budov do odpisových skupín.
Technické zhodnotenie:
 • definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku,
 • technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko):
  • technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov,
 • technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku,
 • ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu.
Odpisovanie inventúrnych prebytkov.
Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode:
 • pohľad dane z príjmov,
 • pohľad dane z pridanej hodnoty:
  • predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH,
  • predaj budovy – správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti.
Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle:
 • uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba),
 • predaj (kúpa) a nájom (prenájom) nehnuteľnosti medzi závislými osobami (transferové oceňovanie):
  • závislé osoby od 1.1.2017,
  • úprava základu dane,
  • právo zníženia základu dane u závislej osoby.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Zrážky zo mzdy a exekúcie

  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.05.2022

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Nehnuteľnosti z daňového hľadiska (daň z príjmov + DPH)

  icon
  Ing. Vladimír Ozimý
  cena bez DPH55,00