Nehnuteľnosti z daňového hľadiska (daň z príjmov + DPH)

icon
Ing. Vladimír Ozimý
icon
Videoškolenia

Vo videoškolení sa lektor zameriava na daňovú problematiku nehnuteľností z pohľadu dane z pridanej hodnoty a z pohľadu dane z príjmov. Venuje sa napríklad zdaňovaniu príjmov z predaja a z nájmu nehnuteľnosti, uplatňovaniu daňových výdavkov, zákonu vs. metodike pri zaradení a odpisovaní nehnuteľnosti u podnikateľa, zmene účelu investičného majetku aj postupu a chybám pri prevode nehnuteľnosti.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hodiny 5 minút
 • študijné materiály od lektora na stiahnutie
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 27.04.2022

cena bez DPH55,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Nehnuteľnosti z daňového hľadiska (daň z príjmov + DPH):

 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane u nepodnikateľa,
 • uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti u nepodnikateľa,
 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO nepodnikateľa),
 • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM,
 • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane,
 • zaradenie a odpisovanie nehnuteľnosti u podnikateľa (zákon verzus metodika),
 • pohľad dane z príjmov na predaj, likvidáciu, škody, zmarená investícia u daňovníka podnikateľa,
 • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§ 38 ZoDPH),
 • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb –
  nepodnikateľov , ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti,
 • oslobodenie od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH,
 • zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti,
 • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti (poukázanie na chyby)

Možno by sa Vám páčilo…