Daňová optimalizácia – 1.časť

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie na tému Daňová optimalizácia – 1.časť sa uskutočnilo dňa 9. októbra 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne krátenie dane

 • Legálna daňová optimalizácia a daňová kreativita
 • Nelegálne krátenie dane a zneužitie práva s cieľom dosiahnutia neoprávnených daňových výhod (krátenie tržieb a nepriznanie / zatajovanie príjmov, fiktívne náklady, fakturácia do „vlastnej“ s. r. o., umelé konštrukcie…)
 • Zastreté právne úkony (simulované / disimulované právne úkony) v zmluvných vzťahoch a ich dôsledky pri daňových kontrolách
 • Daňová optimalizácia vs. daňová kontrola
 • Úloha konateľa pri daňovej kontrole a správanie konateľa predchádzajúce daňovú kontrolu resp. minimalizujúce daňové doruby (napr. dostatočné preverenie obchodných partnerov a indície smerujúce k jeho nedôveryhodnosti, argumentačné minimum, dôkazy smerujúce k preukaznosti daňového výdavku alebo nárokovateľnosti odpočtu DPH)
 • Trestno-právna rovina konania konateľov a najčastejšie trestné činy, ktorých sa konatelia dopúšťajú najmä v daňovej oblasti

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia

 • Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO
 • Daňovo-odvodové zaťaženie v s.r.o.
 • Rôzne modelové situácie a praktické príklady porovnania daňovo-odvodového zaťaženia SZČO a s.r.o.
 • Odmena konateľa ako nástroj daňovo-odvodovej optimalizácie s prihliadnutím na zmeny od 01.01.2023
 • Jednorazová / nepravidelná odmena konateľa ako nástroj daňovo-odvodovej optimalizácie

Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia mzdových nákladov

 • Zamestnanecké súťaže
 • Stravné lístky a príspevky na stravovanie vo všeobecnosti ako nástroj na daňovo-odvodovú optimalizáciu nákladov
 • Využitie sociálneho fondu na také plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nepodliehajú daniam a odvodom
 • Nepeňažné benefity zamestnancov oslobodené od dane
 • Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca
 • Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom pre zamestnancov
 • Ďalšie zamestnanecké benefity, ktoré sa zamestnancom nezdaňujú a nepodliehajú odvodom do poisťovní

Daňová optimalizácia v súvislosti s predajom obchodných podielov

 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u FO
 • Princíp „jedného“ obchodného podielu pri jeho predaji
 • Určenie základu dane pri predaji obchodného podielu
 • Určenie vstupnej ceny obchodného podielu a minimalizácia daňového zaťaženia cez predaj obchodného podielu
 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u PO
 • Porovnanie daňových dôsledkov pri individuálnom predaji majetku, pri predaji podniku (časti podniku) alebo predaji obchodného podielu v PO vlastnenej inou PO

Zdaňovanie podielov na zisku, rozdelenia zákonného rezervného fondu, zníženia základného imania, výplaty likvidačného zostatku a možnosti legálnej optimalizácie

 • Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku
 • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu
 • Proces zníženia základného imania a zdaňovanie príjmov zo zníženia základného imania
 • Peňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Nepeňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Minimalizácia daňového zaťaženia pri likvidácii spoločnosti a výplate likvidačného zostatku

Ostatné kapitálové fondy, kapitálové fondy z vkladov spoločníkov a ďalšie vybrané problémy

 • Ako „vylepšiť“ (zvýšiť) vlastné imanie spoločnosti s cieľom vyhnúť sa kríze
 • Výhody a nevýhody jednotlivých alternatív zvýšenia vlastného imania spoločnosti so zameraním na zvýšenie základného imania, tvorbu ostatných kapitálových fondov, tvorbu fondov z príspevkov spoločníkov alebo poskytnutie pôžičky)
 • Ostatné kapitálové fondy z účtovného hľadiska a z pohľadu Obchodného zákonníka
 • Tvorba kapitálových fondov z vkladov spoločníkov a na čo si dať pozor
 • Najčastejšie chyby pri tvorbe kapitálových fondov z vkladov spoločníkov
 • Zdaňovanie príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálových fondov
 • Špecifiká ostatných kapitálových fondov tvorených pred 01.01.2018 a dopady na ich zdaňovanie

Možno by sa Vám páčilo…