AML dokumentácia v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z pohľadu účtovníka

icon
Videoškolenia

Videoškolenie na tému „AML dokumentácia v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z pohľadu účtovníka.

Lektor: Mgr. Viktor Feťko, advokátsky koncipient

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Obsahom prednášky bude súhrn všetkých povinností účtovníkov, daňových poradcov a audítorov pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, v rámci ktorého sa preberie nasledovné:

  • platné právne predpisy stanovujúce požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a ich pôsobnosť;
  • rozsah pojmov „legalizácia príjmov z trestnej činnosti“ a „financovanie terorizmu“;
  • pri akej činnosti sú účtovníci, daňoví poradcovia a audítori povinní dodržiavať predpisy stanovujúce požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a ich pôsobnosť;
  • legislatívne pojmy ako politicky exponovaná osoba, konečný užívateľ výhod a neobvyklá obchodná operácia, vrátane uvedenia príkladov takýchto operácií a postupom pri jej zistení;
  • náležitosti identifikácie a overenia identifikácie v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu;
  • povinnosť vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu;
  • povinnosť zaviesť program vlastnej činnosti s jeho obsahom.

 

Možno by sa Vám páčilo…