Príspevky na rekreáciu (interná smernica)

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Praktické pomôcky a vzory
Zľava
Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 01.01.2019 sa zavádza povinnosť / možnosť poskytovať zamestnávateľom tzv. príspevky na rekreáciu pre svojich zamestnancov.

Vzor vypracovanej smernice je vo formáte WORD.

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH 12,00 

Popis produktu

Obsahová náplň smernice:
 • okruh zamestnancov, ktorých sa smernica týka / netýka,
 • pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu,
 • výška, do akej majú zamestnanci nárok na príspevok na rekreáciu pre svojich zamestnancov,
 • povinnosti zamestnancov požadujúcich príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa,
 • spôsob, akým zamestnanci majú žiadať zamestnávateľa o príspevok (vrátane vzoru žiadosti),
 • náležitosti dokladov, ktorá zamestnanci musia predložiť zamestnávateľovi na uznanie príspevku,
 • lehoty na predkladanie preukázateľných dokladov, spôsob poskytovania príspevku a lehoty na poskytovanie príspevkov.

Tento vzor smernice je v modifikovateľnom word formáte a je určený pre tých zamestnávateľov, ktorí majú povinnosť, prípadne sa dobrovoľne rozhodnú, že budú svojim zamestnancom poskytovať príspevok na rekreáciu.

Vzhľadom na ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), ktoré zavádza z pohľadu zamestnancov oslobodenie od dane pri príspevkoch na rekreáciu a ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 ZDP, ktoré zavádza daňovú uznateľnosť príspevkov na rekreáciu zamestnancov z pohľadu zamestnávateľa, je dôležité, aby zamestnávateľ mal upravené podmienky poskytovania príspevkov na rekreáciu aj internou smernicou, ktorej súčasťou je vzor žiadosti zamestnanca o poskytnutie príspevku na rekreáciu a vzor vyúčtovania príspevkov na rekreáciu, pretože daňovým výdavkom je iba taký výdavok, ktorý je v zmysle § 2 písm. i) ZDP preukázateľne vynaložený daňovníkom.

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Exekučné a ostatné zrážky zo mzdy

  Júlia Pšenková cena bez DPH30,00 
  • Videoškolenia

  Mzdy pre začiatočníkov

  Júlia Pšenková cena bez DPH110,00