Zmeny v DPH a zákone o správe daní od 01.01.2022

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Videoškolenie na tému „Zmeny v DPH a zákone o správe daní od 01.01.2022

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Termín natáčania: 09.12.2021

Trvanie videoškolenia: 3,5 hodiny

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2022 a od 01.07.2022

 • Zmeny týkajúce sa registrácie skupiny pre DPH
 • Zrušenie povinnosti správcu dane vydávať osvedčenie o registrácii pre daň vo forme „kartičiek“
 • Zavedenie osobitnej oznamovacej povinnosti týkajúcej sa oznamovania účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa ZDPH
 • Rozšírenie ručenia za DPH z predchádzajúceho stupňa
 • Zavedenie osobitného spôsobu úhrady dane
 • Úprava definície základu dane, do ktorého sa nebude zahŕňa záloh na jednorazový obal na nápoje
 • Úpravy a doplnenia týkajúce sa § 53b ZDPH (opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)

 

Zmeny v zákone o správe daní od 01.01.2022

 • Zavedenie povinnosti predvolanej osoby predložiť s ospravedlnením dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti
 • Povinnosť správcu dane sprístupniť spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti o nazretie do spisu
 • Zavedenie možnosti vypočutia svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie
 • Zverejňovanie (nových) aktualizovaných zoznamov na webovom sídle FR SR
 • Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská vydávané FR SR
 • Úprava indexu daňovej spoľahlivosti
 • Rozhodnutie o vylúčení

Možno by sa Vám páčilo…