Likvidácia v s. r. o. – účtovné a daňové aspekty

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Počnúc 01.10.2020 vstupujú do platnosti novelizované ustanovenia týkajúce sa procesu likvidácie spoločností, ktoré celý proces skomplikujú (predĺžia a predražia). Dovoľte, aby sme upriamili Vašu pozornosť na video školenie na tému likvidácia spoločnosti so zameraním na s.r.o. – od právnych cez účtovné až po daňové aspekty likvidácie.

Cieľom školenia je zmapovať celý proces likvidácie spoločnosti od rozhodnutia o zrušení spoločnosti (a jeho správneho načasovania) až po výmaz spoločnosti z OR SR a poukázať na jednotlivé povinnosti a lehoty.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hodiny
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály k téme Likvidácia v s.r.o.
 • obdržíte na stiahnutie BONUSOVÉ vzory
  • konečná správa o priebehu likvidácie
  • návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
  • zápisnica z valného zhromaždenia
  • návod: postup pri zverejňovaní oznámení a výziev likvidátorov v Obchodnom vestníku
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie), k videu sa viete dodatočne vrátiť
 • termín natáčania: 26.05.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH50,00 

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Zmeny v obchodnom zákonníku od 01.10.2020, ktoré predlžujú a predražujú proces likvidácie
 • zápis likvidátora do OR SR a moment vstupu spoločnosti do likvidácie
 • povinnosti likvidátora v súvislosti s likvidáciou s. r. o.
 • nové povinnosti likvidátora od 01.10.2020
 • preddavok na odmenu likvidátora
 • skončenie likvidácie a s tým súvisiace povinnosti
 • výmaz spoločnosti z OR SR
 • vzory dokumentov v súvislosti s likvidáciou spoločnosti (oznámenie do Obchodného vestníku, správa likvidátora o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku)
Daňové aspekty likvidácie spoločnosti
 • zdaňovanie odmeny likvidátora
 • správne určenie zdaňovacieho obdobia
 • lehoty na podanie daňového priznania / daňových priznaní
 • špecifiká zdaňovania spoločnosti v likvidácii (napr. odpočet daňovej straty a pod.)
 • zdaňovanie likvidačného zostatku
 • optimalizačné prvky pri znížení daňového zaťaženia likvidačného zostatku
Účtovné aspekty likvidácie spoločnosti
 • zostavenie účtovnej závierky spoločnosti pred vstupom do likvidácie a špecifiká tejto účtovnej závierky
 • špecifiká účtovania spoločnosti pred vstupom do likvidácie a v likvidácii
 • povinnosť zostavovať priebežné účtovné závierky a ich špecifiká
 • zostavenie účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie
 • účtovanie po skončení likvidácie

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH – ZMENY od 01.07.2021

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Oneskorená registrácia DPH

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH40,00