Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH – ZMENY od 01.07.2021

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

S účinnosťou od 01.07.2021 sa menia princípy zásielkového predaja tovaru a zavádzajú sa nové pravidlá tzv. predaja tovaru na diaľku. Za zásadnú zmenu možno považovať zmenu výšky obratu (pôvodne sa obrat sledoval za kalendárny rok za každý členský štát EÚ, do ktorého bol tovar odoslaný / prepravený, samostatne; od 01.07.2021 sa sleduje obrat za kalendárny rok úhrnne za všetky členské štáty, pričom hraničnou sumou je iba 10 000 €).

Nové pravidlá predaja tovaru na diaľku teda zasiahnu omnoho širší okruh prevádzkovateľov e-shopov (internetových obchodov) a budú sa musieť buď registrovať za platiteľov DPH v každom členskom štáte, do ktorého odosielajú / prepravujú tovar v režime predaja tovaru na diaľku, alebo využiť osobitný režim jednotného kontaktného miesta. Zmyslom týchto zmien je, aby členské štáty boli oprávnené vybrať DPH podľa skutočného miesta spotreby (dodania) tovaru.

Cieľom tohto školenia je zmapovať rozdielnosti a nové pravidlá predaja tovaru na diaľku.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia 4 hodiny 40 min.
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • tému viete sledovať postupne po častiach
 • termín natáčania: 06.05.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH40,00 

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

 • Porovnanie zásielkového predaja tovaru a predaja tovaru na diaľku.
 • Predaj tovaru na diaľku na území EÚ vs. predaj tovaru na diaľku dovezeného z tretích krajín.
 • Dosiahnutie obratu pri predaji tovaru na diaľku v rámci EÚ a s tým spojené povinnosti zdaniteľnej osoby.
 • Miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku.
 • Osobitné pravidlá týkajúce sa dodania tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie a predaj tovaru na diaľku (tzv. digitálne platformy).
 • Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru v hodnote do 22 € vrátane.
 • Aplikácia problematiky na praktických príkladoch.

Možno by sa Vám páčilo…