Reklama z účtovného a daňového hľadiska

Video školenie pre účtovníkov, ekonómov a podnikateľov na tému “Reklama z účtovného a daňového hľadiska” ozrejmí viacero otázok, s ktorými sa stretávate počas svojej praxe, napríklad:

  • má forma reklamy vplyv na daňovú uznateľnosť výdavkov vynaložených na reklamu?
  • je rozdiel medzi reklamným predmetom a obchodnou vzorkou?
  • je reklamný polep automobilu súčasťou jeho ocenenia?
  • na čo si dávať pozor pri vernostných programoch pre zákazníkov?
  • ako sa vysporiadať so zľavami, skontami, bonusmi a rabatmi nielen z pohľadu účtovania a DzP alebo aj DPH?
  • najčastejšie napádaná daňová uznateľnosť výdavku alebo nároku na odpočet DPH?
  • čo hovorí o reklame judikatúra ESD?

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

  • dĺžka video školenia: 6 hodín a 20 minút
  • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
  • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
  • termín natáčania: 08.04.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH50,00 

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

1) Vymedzenie reklamy

  • z pohľadu zákona o reklame,
  • z pohľadu zákona o dani z príjmov,
  • z pohľadu zákona o DPH
  • z účtovného pohľadu s dôrazom na problematiku časového rozlišovania.

2) Formy reklamy a ich daňová uznateľnosť

  • reklamné predmety a obchodné vzorky,
  • inzercia,
  • reklama na webe (google, facebook, heureka …),
  • reklamné pútače,
  • reklamné nápisy (automobily, budovy a pod.),
  • reklamné stojany,
  • katalógy a letáky

3) Náklady na propagáciu a reprezentáciu, ktoré nie sú akceptované alebo sú limitované z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH

  • reklamné predmety (víno, alkohol, tabak a tabakové výrobky, darčekové poukážky),
  • dary a sponzorstvo,
  • pohostenie obchodných partnerov, pracovné večere a obedy,
  • najčastejšie chyby v praxi.

4) Spotrebiteľské súťaže a výherné súťaže z pohľadu dane z príjmov a DPH

  • peňažné výhry a zrážková daň,
  • nepeňažné výhry,
  • zdanenie na strane výhercu a povinnosti usporiadateľa súťaže,
  • štatút súťaže.

5) Špecifické formy reklamy a propagácie a vybrané problémy

  • zľavové portály,
  • vernostné programy,
  • zľavy, skontá, bonusy a rabaty z účtovného a daňového pohľadu, vrátane problematiky DPH,
  • poukážky ako forma podpory predaja,
  • poukážky ako forma platidla,
  • zľavové poukážky.

6) Ako dosiahnuť daňovú uznateľnosť nákladov na

  • tembuildingové aktivity,
  • športové aktivity zabezpečované pre zamestnancov,
  • honoráre umelcov v súvislosti s ich vystúpením na akciách organizovaných daňovníkom.

7) Skúsenosti z daňových kontrol

  • čo hovorí o reklame judikatúra ESD,
  • vybrané judikáty SR týkajúce sa reklamy,
  • skúsenosti z daňových kontrol, najčastejšie napádaná daňová uznateľnosť výdavku alebo nároku na odpočet DPH, najčastejšie chyby v praxi,
  • nie všetky daňovo uznané náklady na reklamu musia byť zároveň plnením s nárokom na odpočet DPH

Možno by sa Vám páčilo…