Reklama z účtovného a daňového hľadiska

icon
Videoškolenia

Video školenie pre účtovníkov, ekonómov a podnikateľov na tému „Reklama z účtovného a daňového hľadiska“ ozrejmí viacero otázok, s ktorými sa stretávate počas svojej praxe, napríklad:

 • má forma reklamy vplyv na daňovú uznateľnosť výdavkov vynaložených na reklamu?
 • je rozdiel medzi reklamným predmetom a obchodnou vzorkou?
 • je reklamný polep automobilu súčasťou jeho ocenenia?
 • na čo si dávať pozor pri vernostných programoch pre zákazníkov?
 • ako sa vysporiadať so zľavami, skontami, bonusmi a rabatmi nielen z pohľadu účtovania a DzP alebo aj DPH?
 • najčastejšie napádaná daňová uznateľnosť výdavku alebo nároku na odpočet DPH?
 • čo hovorí o reklame judikatúra ESD?

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hodín a 20 minút
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 08.04.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH50,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

1) Vymedzenie reklamy

 • z pohľadu zákona o reklame,
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov,
 • z pohľadu zákona o DPH
 • z účtovného pohľadu s dôrazom na problematiku časového rozlišovania.

2) Formy reklamy a ich daňová uznateľnosť

 • reklamné predmety a obchodné vzorky,
 • inzercia,
 • reklama na webe (google, facebook, heureka …),
 • reklamné pútače,
 • reklamné nápisy (automobily, budovy a pod.),
 • reklamné stojany,
 • katalógy a letáky

3) Náklady na propagáciu a reprezentáciu, ktoré nie sú akceptované alebo sú limitované z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH

 • reklamné predmety (víno, alkohol, tabak a tabakové výrobky, darčekové poukážky),
 • dary a sponzorstvo,
 • pohostenie obchodných partnerov, pracovné večere a obedy,
 • najčastejšie chyby v praxi.

4) Spotrebiteľské súťaže a výherné súťaže z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • peňažné výhry a zrážková daň,
 • nepeňažné výhry,
 • zdanenie na strane výhercu a povinnosti usporiadateľa súťaže,
 • štatút súťaže.

5) Špecifické formy reklamy a propagácie a vybrané problémy

 • zľavové portály,
 • vernostné programy,
 • zľavy, skontá, bonusy a rabaty z účtovného a daňového pohľadu, vrátane problematiky DPH,
 • poukážky ako forma podpory predaja,
 • poukážky ako forma platidla,
 • zľavové poukážky.

6) Ako dosiahnuť daňovú uznateľnosť nákladov na

 • tembuildingové aktivity,
 • športové aktivity zabezpečované pre zamestnancov,
 • honoráre umelcov v súvislosti s ich vystúpením na akciách organizovaných daňovníkom.

7) Skúsenosti z daňových kontrol

 • čo hovorí o reklame judikatúra ESD,
 • vybrané judikáty SR týkajúce sa reklamy,
 • skúsenosti z daňových kontrol, najčastejšie napádaná daňová uznateľnosť výdavku alebo nároku na odpočet DPH, najčastejšie chyby v praxi,
 • nie všetky daňovo uznané náklady na reklamu musia byť zároveň plnením s nárokom na odpočet DPH

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Daňové výdavky v príkladoch

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH40,00