Výpočet dní po uplynutí splatnosti pohľadávok a záväzkov na účely § 25a a § 53b ZDPH

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Praktické pomôcky a vzory

Tabuľka na výpočet 101. / 151. dňa po splatnosti záväzku / pohľadávky za účelom povinnej opravy odpočítanej dane alebo dobrovoľnej opravy základu dane a dane v zmysle zákona o DPH. Tabuľka je vo formáte EXCEL. 

UPOZORNENIE: tabuľka je funkčná iba v kancelárskom balíku MS Office Excel 2010 a vyššom (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. LibreOffice, OpenOffice a pod.).

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH10,00 

Popis produktu

Prvýkrát vo februári 2023 (ak ide o platiteľa DPH s mesačným zdaňovacím obdobím) bude potrebné podať daňové priznanie k DPH za 01/2023, v ktorom bude platiteľ dane povinný vykonať opravu odpočítanej dane pri (neuhradených) záväzkoch, pri ktorých uplynulo 100 dní od splatnosti po 31.12.2022, t. j. 101 deň po splatnosti pripadne na 01.01.2023 alebo neskôr. V prípade pohľadávok (ak ide o nevymožiteľné pohľadávky, ktoré spĺňajú definíciu nevymožiteľných pohľadávok podľa § 25a ods. 2 ZDPH) je možné vykonať opravu základu dane podľa § 25a ZDPH v zákonom taxatívne uvedených prípadoch, ak ide o pohľadávku, pri ktorej 151. deň po splatnosti pripadol na 01.01.2023 alebo neskôr.

Pri svojej práci používame rôzne ekonomické softvéry, ktoré však nemusia umožňovať „filtrovanie“ pohľadávok alebo záväzkov podľa uplynutia konkrétnej lehoty (100 / 150 dní) od splatnosti. Manuálne výpočty môžu byť otravné, navyše ťažkopádna formulácia použitá v zákone „ak uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky“, resp. „v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku“ môže viesť k nesprávnym výpočtom. Preto Vám ponúkame jednoduchú tabuľku spracovanú v MS Excel-i, ktorá po zadaní základných údajov (číslo faktúry / VS, dodávateľ / odberateľ a povinného údaju splatnosť faktúry) určí:

  • dátum, na ktorý pripadá 101. deň odo dňa splatnosti záväzku,
  • zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinnosť vykonať opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a) ZDPH,
  • interval dátumov splatnosti záväzkov, pri ktorých je povinnosť opraviť odpočítanú daň v príslušnom zdaňovacom období v zmysle § 53b ods. 1 písm. a) ZDPH,
  • dátum, na ktorý pripadá 151. deň odo dňa splatnosti pohľadávky,
  • zdaňovacie obdobie, v ktorom je možnosť vykonať opravu základu dane a dane podľa § 25a ods. 2 písm. a) ZDPH,
  • interval dátumov splatnosti pohľadávok, pri ktorých je možné opraviť základ dane a daň v príslušnom zdaňovacom období v zmysle § 25a ods. 2 písm. a) ZDPH.

Vzhľadom na relatívnu komplikovanosť aplikácie ustanovení § 25a a § 53b ZDPH v praxi, dávame do pozornosti video školenie na túto tému s názvom: „Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023„.

Možno by sa Vám páčilo…