Vlastné imanie, záväzky a rezervy v praxi

Obsahom videoškolenia je problematika vlastného imania, rezerv z účtovného a daňového hľadiska a téma záväzkov (záväzky po splatnosti a daňové riziká, záväzky daňovo uznané až po zaplatení, záväzky z predaja podniku, zo zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, záväzky spojené s poskytnutím pôžičiek a úverov…).

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hodiny
 • študijné materiály od lektora na stiahnutie
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 10.05.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Zložky vlastného imania a účtovno-daňový pohľad:
 • základné imanie,
 • kapitálový fond,
 • rezervný fond,
 • ostatné fondy,
 • zisky a straty ako výsledky hospodárenia.
Záväzky po splatnosti a daňové riziká
Záväzky z finančného prenájmu
Záväzky zo zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností
Záväzky z predaja podniku
Záväzky daňovo uznané až po zaplatení
Rezervy z účtovno-daňového hľadiska
Záväzky spojené s poskytnutím pôžičiek a úverov – daňová uznateľnosť úrokov, bezúročné pôžičky

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Zásoby z účtovného a daňového hľadiska

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Dlhodobý majetok v praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

  Ing. Vladimír Ozimý cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Nehnuteľnosti z daňového hľadiska (daň z príjmov + DPH)

  Ing. Vladimír Ozimý cena bez DPH55,00