Vlastné imanie, záväzky a rezervy v praxi

icon
Ing. Vladimír Ozimý
icon
Videoškolenia

Obsahom videoškolenia je problematika vlastného imania, rezerv z účtovného a daňového hľadiska a téma záväzkov (záväzky po splatnosti a daňové riziká, záväzky daňovo uznané až po zaplatení, záväzky z predaja podniku, zo zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, záväzky spojené s poskytnutím pôžičiek a úverov…).

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

  • dĺžka video školenia: 4 hodiny
  • študijné materiály od lektora na stiahnutie
  • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
  • termín natáčania: 10.05.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Zložky vlastného imania a účtovno-daňový pohľad:
  • základné imanie,
  • kapitálový fond,
  • rezervný fond,
  • ostatné fondy,
  • zisky a straty ako výsledky hospodárenia.
Záväzky po splatnosti a daňové riziká
Záväzky z finančného prenájmu
Záväzky zo zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností
Záväzky z predaja podniku
Záväzky daňovo uznané až po zaplatení
Rezervy z účtovno-daňového hľadiska
Záväzky spojené s poskytnutím pôžičiek a úverov – daňová uznateľnosť úrokov, bezúročné pôžičky

Možno by sa Vám páčilo…