Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2023

icon
Videoškolenia

Školenie účtovná závierka ponúka praktický návod na čo nezabudnúť pri ukončení roka 2023, ako účtovne uzavrieť rok 2023 a bezchybne zostaviť účtovnú závierku.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hod. 59 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 04.12.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Rekapitulácia zmien v účtovníctve, novinky a s tým súvisiace účtovné prípady

2) Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami

3) Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

4) Interné smernice v oblasti účtovníctva

 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené

5) Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia

6) Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

7) Vybrané položky účtovnej závierky

 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach

8) Oprava chýb minulých účtovných období

9) Register účtovných závierok

 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok

10) Vybrané problémy z praxe

 • účel / zámer účtovnej jednotky ako podstatné kritérium pre správne účtovanie účtovných prípadov
 • príklady správneho / nesprávneho účtovania vybraných účtovných prípadov
 • sankcie za nesprávne vedenie účtovníctva

11) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Účtovná závierka za rok 2023 a najčastejšie chyby z pohľadu audítora

  icon
  Ing. Mária Cvečková, CA
  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Novinky v mzdovej oblasti od 1.1.2024

  icon
  RNDr. Jana Motyčková
  cena bez DPH55,00 
  • Diáre

  Set správneho účtovníka 2024 (diár + kalendár)

  cena bez DPH/ ks25,00